Kif kif en shouf shouf. Op ontdekking!

Leerkrachten uit het kleuteronderwijs die in hun klasjes willen werken omtrent diversiteit bekeken vanuit de leefwereld van de kinderen, krijgen hiervoor een gratis en handig werkinstrument: Kif kif en shouf shouf. Dit instrument bestaat uit twee boekjes voor klasjes van 5- en 6-jarigen: een niet-talig prentenboek en het bijhorende didactisch lessenpakket.

Hier kunt u alle materiaal downloaden:

Meer inlichtingen:

Het prentenboek en het didactisch pakket zijn het resultaat van een samenwerking tussen FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw en de Vrije Basisschool Don Bosco Hoboken, en werden ontwikkeld in opdracht van Canon Cultuurcel.