Tongeren – Opstellen van een calamiteitenplan – Stadsarchief Tongeren

Thema
beveiliging
calamiteiten
Aard collectie
Archief, erfgoed en documentatie.
Context

Het opstellen van het calamiteitenplan kadert in het ECCE!-project (Eerste hulp bij Calamiteiten met Cultureel Erfgoed) dat door FARO werd ontwikkeld. Ondersteuning gebeurt door de provincie Limburg.

Doel

Doel is het opstellen van een calamiteitenplan voor de collectie. We willen ook de nodige infrastructurele aanpassingen aan het gebouw doen om zo veel mogelijk calamiteiten uit te sluiten. Het uiteindelijke doel is het kunnen aanvragen van een kwaliteitslabel voor archieven.

Timing
Maart 2014 – maart 2015.
Budget
6.000 euro voor de vijf infosessies met bijbehorende documentatie, en 1.250 euro voor de nulmeting, geheel ten koste van de provincie Limburg (prijzen excl. btw)
Aantal medewerkers
2
Externe hulp

FARO, de provincie Limburg en de firma Optimit.

Gebruik richtlijnen of standaarden

Er wordt steeds verwezen naar de relevante wetgeving (bv. inzake brandveiligheid, bewaking), ISO-normen ...

Concrete aanpak
 • In verschillende sessies krijgen we uitleg en achtergrondinfo over het calamiteitenplan en over mogelijke calamiteiten:
  • situering en risicoanalyse: brand, waterschade, diefstal en vandalisme, misleiding, bommelding ...;
  • integraal beveiligingsbeleid: organisatorisch, bouwkundig en technisch (toegangsbeleid, erfgoedbewakers, camerabewaking, detectie en meldkamer, informatiebeveiliging ...);
  • nood- en interventieplanning;
  • evaluatie en audits;
  • wet- en regelgeving;
  • oefeningen.
 • Experts geven bijkomende informatie, bv. over kunstcriminaliteit, camera's, collectiehulpverlening, verzekeringen.
 • Er is over het opstellen van het plan contact met lokale instanties, zoals brandweer, politie en andere culturele instellingen.
 • Er gebeurt een nulmeting, voornamelijk van de infrastructuur van de instelling. Die wordt verder opgevolgd. Het lokale bestuur staat zoveel mogelijk in voor de implementatie.
 • Knelpunten worden in overleg met politie, brandweer en technische dienst besproken.
 • Praktische en inhoudelijke hulpmiddelen worden verstrekt door de externe adviseur, de provincie Limburg en FARO.
Evaluatie

Het calamiteitenplan wordt momenteel opgesteld. De bevindingen uit de nulmeting worden opgenomen in een evaluatie voor het gebouw.

Aanbevelingen

De nulmeting van de infrastructuur is zeer interessant. Aansluitend zorgen ook de bevindingen over beveiliging en calamiteiten voor een andere insteek bij het collectie- en depotbeheer.

Contactgegevens

Steven Vandewal, 012 80 00 91, steven.vandewal@stadtongeren.be