Serskamp – Waardering roerend erfgoed Sint-Denijskerk – Provincie Oost-Vlaanderen

Thema
collectiemanagement
informatiebeheer
waarderen, selecteren en herbestemmen
Aard collectie
Religieus erfgoed
Context

Door de nota van minister Bourgeois over de toekomst van de kerken (2013) is het kerkenlandschap in Vlaanderen in volle verandering. Een aantal kerken zal in de toekomst niet langer of minder voor de eredienst gebruikt worden. Medegebruik van het gebouw wordt gestimuleerd.

Dit vergt een nieuwe aanpak van de kerkschatten in het interieur. Soms zal een herbestemming van de objecten noodzakelijk zijn. Daarom is het belangrijk te weten wat de kerk bevat, wat de voornaamste kerkschatten zijn en welke objecten belangrijk zijn binnen de geschiedenis van de kerk.

Om dit proces te begeleiden, ontwikkelt het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur, in samenwerking met de Vlaamse provincies, momenteel een handleiding voor het waarderen, selecteren en herbestemmen van roerend erfgoed van parochiekerken. Daarin gaat er aandacht naar de juridische context en de verschillende aspecten van het waarderen, maar evengoed naar het praktische verloop van het hele traject. De richtlijnen worden getoetst aan proefprojecten. Zo wordt nagegaan wat de haalbaarheid is van het traject en wat de aandachtspunten zijn. Er kunnen ook tips meegegeven worden om het traject te doen slagen. Deze projecten zullen als voorbeeld dienen voor andere kerken in heel Vlaanderen.

Het project in Serskamp is een van de proefprojecten.

Doel

Als open kerk wil de kerkfabriek van Serskamp een doordachte keuze van erfgoedobjecten maken met het oog op de publieksontsluiting van de kerk. Dit gaat o.m. over de opstelling van objecten in vitrines en over de aanmaak van een folder met de interessantste objecten. De selectie van de objecten zal gebeuren volgens de richtlijnen van de handleiding die het CRKC en de provincies opmaken.

Timing
Oktober 2014 – mei 2015.
Budget
Geen
Aantal medewerkers
Projectteam met afgevaardigden uit de kerkfabriek, de gemeente Wichelen, de erfgoedcel Land van Dendermonde, consulenten van de Provincie Oost-Vlaanderen en een lokale erfgoedexpert.
Externe hulp

Advies door CRKC en depotconsulenten van Provincie Antwerpen.

Gebruik richtlijnen of standaarden

Handleiding in opmaak (zie hierboven). Inspiratiebron is de Nederlandse 'Handreiking roerend religieus erfgoed', opgemaakt door SKKN en Catherijneconvent.

Concrete aanpak
 • Aanpak op basis van de handleiding in opmaak.
 • Aanstelling projectteam en stuurgroep.
 • Het projectteam komt zes keer samen, maandelijks:
  • samenkomst 1: introductie, aanstelling voorzitter en verslaggever, opstellen plan van aanpak;
  • samenkomst 2: verdere bespreking inventaris, opstellen plan van aanpak voor de actualisering;
  • samenkomst 3: bespreking ensemblewaardering;
  • samenkomst 4: waardering objecten;
  • samenkomst 5: waardering objecten;
  • eindconclusie.
 • De stuurgroep bereidt de agendapunten voor.
Evaluatie

Een evaluatie volgt in mei 2015.

Aanbevelingen
 • Heb veel aandacht voor de samenstelling van uw projectteam en de skills van de teamleden.
 • Communiceer eenduidig met de inwoners van de gemeente.
 • Omschrijf een concrete doelstelling voor de waardering. Dit maakt het werk minder abstract.
 • Blijf steeds zorg dragen voor uw inventaris en zorg dat u een uitgebreid en actueel overzicht hebt van de objecten die u in huis hebt.
Contactgegevens