Pajottenland en Zennevallei – Weg van God. Zorg voor roerend religieus erfgoed – Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei

Thema
calamiteiten
duurzaamheid
informatiebeheer
vrijwilligerswerking
waarderen, selecteren en herbestemmen
Aard collectie
Roerend religieus erfgoed
Context

Het project 'Weg van God' is een tijdelijk project dat kadert in de vaste werking van de erfgoedcel. 

Doel

Met het project wil de erfgoedcel, samen met kerk- en gemeentebesturen en vrijwilligers, inzetten op de zorg voor roerend religieus erfgoed en vermijden dat de kennis over de objecten en de objecten zelf zomaar verloren gaan. De focus van het project ligt op het bieden van ondersteuning bij het opmaken van gedigitaliseerde erfgoedinventarissen van religieuze collecties. De erfgoedcel geeft ook advies over de waardering, selectie en herbestemming van kerkinboedels. In het kader van een herbestemming is het namelijk belangrijk om te weten wat er allemaal in de kerk staat, maar ook welke van die objecten een (erfgoed)waarde hebben.

Timing
2018-2020
Aantal medewerkers
1 voltijdse projectmedewerker
Externe hulp
 • Andere erfgoedcellen,
 • Departement CJM,
 • Monumentenwacht,
 • Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen,
 • CRKC-PARCUM,
 • KIK,
 • ...
Gebruik richtlijnen of standaarden

Voor het inventariseren worden de richtlijnen van CRKC-PARCUM gehanteerd.

Concrete aanpak
 • Opmaak van een actieplan afgestemd op de noden die zich voordoen en het budget dat voorhanden is;
 • inzetten op sensibilisatie;
 • communicatie via verschillende media;
 • adviesverlening;
 • trajectbegeleiding bij inventarisatie, waardering, selectie en herbestemming van roerend religieus erfgoed.
Evaluatie

Het project is nog lopende.

Contactgegevens

Benedicte Roose, Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei, 02 451 69 47, benedicte@erfgoedcelpz.be