Gijzenzele – Inventarisatie Sint-Bavokerk – Provincie Oost-Vlaanderen

Thema
informatiebeheer
vrijwilligerswerking
Aard collectie
Religieus erfgoed
Context

In nauwe samenwerking met Erfgoedcel Viersprong voeren we in de periode 2011–2015 een inhaaloperatie uit voor de inventarisatie van het roerend erfgoed van de kerken in de regio (Melle, Merelbeke, Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem). We schakelen vrijwilligers in, die opgeleid worden om een kwaliteitsvolle digitale inventaris op te stellen. De kerk van Gijzenzele is een van de kerken.

Gelijkaardige projecten lopen bij verschillende erfgoedcellen in Oost-Vlaanderen.

Doel
 • Een volledige en kwaliteitsvolle inventarisatie van het patrimonium van de kerk van Gijzenzele in Erfgoedinzicht.
 • Door met vrijwilligers te werken vergroten we het draagvlak voor religieus erfgoed.
Timing
Juni 2014 – maart 2015.
Budget
Minimaal, vrijwilligersvergoedingen/
Aantal medewerkers
6 medewerkers: coördinatie door Erfgoedcel Viersprong en dienst Erfgoed Provincie Oost-Vlaanderen, 3 vrijwilligers, 1 afgevaardigde uit de kerkfabriek
Externe hulp

Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw (CRKC)

Gebruik richtlijnen of standaarden
 • Handleiding voor het opstellen van een kerkinventaris van CRKC;
 • Richtlijnen Erfgoedinzicht.
Concrete aanpak

Dit project verloopt in negen stappen. Het is ingebed in een algemeen plan van aanpak voor de inventarisatie van de kerken in de regio van Erfgoedcel Viersprong:
 

 1. Infosessie voor kerkfabrieken over het opstellen van de inventaris.
 2. Opstellen van een papieren inventaris door de kerkfabriek.
 3. Oproep aan vrijwilligers om deel te nemen aan het project; infosessie.
 4. Samenstellen van een groep vrijwilligers met eigen talenten (fotografie, kunsthistorische kennis, databanksystemen ...) en bezoek aan de kerk.
 5. Opstellen van een concreet plan van aanpak met timing.
 6. Uitvoeren controle-inventaris in de kerk, bijkomende fotografie en invoer in databanksysteem; evaluatiemomenten om het project bij te sturen.
 7. Kwaliteitscontrole door erfgoedconsulent.
 8. Afsluiten inventarisatie en ontsluiting op www.erfgoedinzicht.be
 9. Een publieksevenement organiseren wanneer alle kerken geïnventariseerd zijn.
Evaluatie
 • De samenwerking met de erfgoedcel is een zeer groot pluspunt, omdat zij een goed beeld hebben van het lokale erfgoedveld én ervaring opbouwden met vrijwilligerswerkingen. Bovendien krijg je als provinciale consulent een betere kijk op de specifieke kenmerken van een regio. Samen sta je sterker.
 • Door een volledig plan uit te werken voor een regio heb je een beter overzicht van de omvang van het werk en kun je op langere termijn plannen. Dit geeft ook de mogelijkheid om verschillende trajecten samen op te starten en teams flexibel in te zetten.
 • Werken met vrijwilligers geeft zeker geen kwaliteitsverlies, maar vergroot juist de accuraatheid van de gegevens. Met een goede briefing kunnen ze aan de slag en zorgen ze voor een goed verloop van het project. Zij krijgen ter plaatse meer tijd om de objecten te beschrijven en te fotograferen. Een positief gevolg is ook de vergroting van het draagvlak voor dit religieus erfgoed. 
 • Deze werking vergt een groot engagement van de provinciale consulent en van de erfgoedcel. 
 • De timing is meermaals bijgesteld, aangezien we rekening moesten houden met het tijdschema van de vrijwilligers.
Aanbevelingen

Neem voldoende tijd om:

 • de kerkfabriek goed te informeren over de voordelen van een digitale inventaris;
 • de vrijwilligers goed te briefen en op te leiden;
 • de vrijwilligers ervaringen te laten delen.
Contactgegevens

Bert Van der Veken, consulent religieus erfgoed, bert.van.der.veken@oost-vlaanderen.be