Essen - Nieuwbouw loods voor de collectie Haventransport - Karrenmuseum

Thema
conservatie en restauratie
publieksbegeleiding
Aard collectie
Industrieel, volkskundig erfgoed.
Context

Het Karrenmuseum (ver)bouwt de jongste jaren zijn loodsconstructies in een uniforme bouwstijl. In 2011 werd een 800 m² grote loods voor landbouwvoertuigen opgetrokken. De loods voor de collectie Haventransport van 600 m² wordt hier letterlijk en figuurlijk het verlengde van.

Doel

Het eerste doel is de collectie Haventransport en enkele grotere objecten (kiosk, verhuiswagen en woonwagen) zo goed mogelijk te bewaren: vrij van neerslag en dankzij de betonvloer zonder direct contact met de natuurlijke bodem. Dankzij de loods kunnen de voorwerpen voor het eerst ook worden tentoongesteld.

Timing
januari 2015 – december 2015
Budget
35.500 euro
Aantal medewerkers
1,5 VTE professioneel, een pool van 10 vrijwilligers
Externe hulp

Architect, ingenieur en sponsors in natura (bouwaannemers en grondwerkers).

Gebruik richtlijnen of standaarden

'Beste praktijken’ in andere openluchtmusea werden als voorbeeld genomen.

Concrete aanpak
  • Op basis van de goede ervaring met de bouw van de loods Landbouwvervoer werd besloten de loodsconstructie grotendeels op dezelfde wijze te realiseren, voor het eerst met een betonnen vloer.
  • In oktober 2014 zijn de bouwplannen getekend door een architect en is de aanvraag voor een bouwvergunning ingediend.
  • Eind 2014 verhuizen vrijwilligers de collectie naar een externe opslagruimte.
  • Vanaf januari 2015 start de afbraak van de huidige loods en wordt de bedding uitgegraven.
  • In februari volgen de puntfundering en kunnen staanders van gesponsorde (en in de eigen zagerij gezaagde) bielsen worden geplaatst.
  • Tot het zomerseizoen werken medewerkers en vrijwilligers aan de dakconstructie; na het zomerseizoen worden dakpannen geplaatst.
  • In oktober 2015 wordt de betonnen vloer gestort.
  • De verhuizing van de collecties en de inrichting volgen in de laatste twee maanden van 2015.
  • Eigen medewerkers en vrijwilligers kunnen dankzij hun praktijkervaring de loods opbouwen. De constructie is vooraf berekend door een ingenieur en uitgetekend door een architect. Er komen bij de bouw zelf geen aannemers aan te pas, alleen leveranciers.
Evaluatie

Net als voor andere openluchtmusea in Vlaanderen en Nederland is het financieel niet haalbaar om dit type erfgoed (vooral karren en wagens) in een volledig afgesloten en geklimatiseerde ruimte te bewaren. Met de nieuwe loodsconstructie is een realistisch evenwicht gevonden tussen financiële haalbaarheid en de noodzakelijk aanwezige elementen voor een enigszins verantwoord behoud en beheer.

Aanbevelingen

Zonder de steun van vrijwilligers en sponsors zijn dergelijke projecten voor ons niet haalbaar. Koester hen!

Contactgegevens

Leo van den Berg, algemeen directeur Karrenmuseum Essen vzw, leo.vandenberg@karrenmuseum.be, 03 667 11 42.