Zellik - Archeologisch depot Onroerend Erfgoed (erkend onroerenderfgoeddepot) - Vlaamse Overheid