Ik heb interesse om een Erfgoedklasbak te verwelkomen:
 (Ik organiseer dit samen met collega’s, bv. leerkrachten van dezelfde graad, vakgroep, jaarteam…).
Vul hierboven het geschatte aantal lesuren in. Dit aantal hoeft nog niet definitief te zijn.
Ik heb interesse om voor volgende thema’s een Erfgoedklasbak uit te nodigen.
LAGER ONDERWIJS

Erfgoedverhalen in de lagere school? Waarover gaat dat dan? Volgende voorbeelden zijn indicatief en de haalbaarheid ervan varieert per regio. Ze tonen mogelijkheden, maar geef zeker ook eigen ideeën mee.

Voorbeelden: een molenaar komt vertellen over windkracht en de technieken van tandwielen; een dialectkenner duikt met uw klas in de lokale taalvariant; een erfgoedexpert vertelt over uw regio tijdens de Eerste Wereldoorlog; u leert meetkundige figuren herkennen in kunstwerken; een erfgoedklasbak geeft een inkijk in verschillende religieuze feesten en symbolen; een erfgoedklasbak toont hoe tradities en nieuwe technologieën hand in hand kunnen gaan; in een les LO maakt u kennis met oude volkssporten; u leert over de reuzentraditie en gaat er zelf creatief mee aan de slag; een klasbak getuigt over de arbeiderswijken en beluiken in uw regio...

SECUNDAIR ONDERWIJS

Erfgoedverhalen in de middelbare school? Waarover gaat dat dan? Volgende voorbeelden zijn indicatief en de haalbaarheid ervan varieert per regio. Ze tonen mogelijkheden, maar geef zeker ook eigen ideeën mee.

Voorbeelden: met een erfgoedklasbak leert u technieken om echte kunst van valse kunst te onderscheiden; leert u oude pigmenten analyseren, insecten of schimmels detecteren en voorkomen; met een collectiebeheerder gaat u het debat aan over koloniale kunst en of we die mogen bewaren; een Franstalige of Engelstalige erfgoedklasbak gaat met u en uw leerlingen in gesprek over interessant erfgoed; een klasbak toont hoe kunstenaars zich soms beroepen op wiskundige perspectieven zoals de gulden snede; de klasbak duikt in het verleden en toont hoe de lokale (kleding)industrie en marketingprincipes van toen verschillen en overeenkomen met die van nu; met een klasbak leert u wat kritisch bronnenonderzoek inhoudt en hoe u onderzoeksvragen zinvol kan afbakenen; u krijgt een klasbak over de vloer met expertise in materialen zoals hout; textiel of metaal…

Contactgegevens
Secundair onderwijs? Verduidelijk dan even of het om aso, bso, tso of kso gaat.