Erfgoedorganisatie aanmelden
Staat uw erfgoedorganisatie nog niet op de kaart? U kan zich aanmelden via onderstaand formulier. 
Sector
Door het aanvaarden van deze gebruikersovereenkomst gaat u akkoord dat FARO uw gegevens verwerkt, volgens ons privacybeleid dat u kan raadplegen op onze website (https://faro.be/privacybeleid). Uw persoonsgegevens worden door FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw (Priemstraat 51 te 1000 Brussel) verwerkt op basis van de volgende gronden: ten eerste voor klantenbeheer (op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/inschrijving); ten tweede voor direct marketing doeleinden, meer bepaald om u te informeren over onze activiteiten of om u nieuwe producten of diensten aan te bieden; ten derde op basis van ons gerechtvaardigd belang als steunpunt voor cultureel erfgoed, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@faro.be. U kan ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of overdragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

FARO publiceert of verspreid uw gegevens via de website erfgoedkaart.be en via de ErfgoedApp, conform onze algemene gebruiksvoorwaarden voor websites en apps die u kan raadplegen op onze website (https://faro.be/disclaimer). FARO kan onderdelen van de gegevens voor gratis hergebruik ter beschikking stellen aan derden via eigen en andere online kanalen en platforms, in de mate dat er geen inbreuk gepleegd wordt op de wet betreffende het auteursrecht of/en de privacywetgeving, of andere wetgeving die in dit verband van toepassing zou zijn. Persoonsgegevens worden niet ter beschikking gesteld voor hergebruik.
De gebruiker die informatie aan FARO doorgeeft, of zelf toevoegt, wijzigt of aanvult op de website en/of de databank(en), zoals de Erfgoedkaart, is aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van deze informatie. De gebruiker bevestigt dat deze verstrekte informatie geen inbreuk maakt op de (intellectuele) eigendomsrechten van derden. De op erfgoedkaart.be aangeboden Google maps ‘plug in’ met organisatiegegevens, kan gebruikt worden mits vermelding van het FARO-logo. FARO behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze gebruikersovereenkomst te wijzigen.