SPECTRUM-Redactiedag 22 oktober 2007

Het nazicht van de dertien nog resterende procedures vroeg meer nazorg dan verwacht. Procedures 1, 7, 16 en 21 waren uitbesteed aan een vertaalbureau maar de vertaling was oppervlakkig. Na steekproefvergelijking met het Engelstalige moederdocument werd duidelijk dat sommige inhoudelijke passages waren weggelaten of verkeerd geïnterpreteerd. Op het einde van de redactiedag waren slechts drie procedures doorgelicht. Na overleg was iedereen het erover eens dat er, ondanks de gedrevenheid van alle betrokkenen, meer tijd nodig zou zijn voor de verwerking. Het eindproduct moest goed zijn en kon pas gepubliceerd worden als het document klaar was. Knopen werden doorgehakt over de benaming van de procedures; de lijst met voorkeurstermen werd aanzienlijk uitgebreid. De planning werd bijgestuurd en nieuwe werkafspraken drongen zich op. Het nazicht van de overige procedures zou behandeld worden tijdens de SPECTRUM/SIMIN studiereis naar Engeland.
spectrum