Link tussen SPECTRUM en het Museumregister in Nederland en het Erfgoeddecreet in Vlaanderen

In het Verenigd Koninkrijk is de museumerkenning gekoppeld aan de acht basisprocedures van SPECTRUM. Voor Nederland en Vlaanderen is dat voorlopig nog niet haalbaar. SPECTRUM is hierbij wel een richtinggevend en kwaliteitsvol hulpinstrument. Voor wat betreft de museale erkenning in Vlaanderen is in deze eerste versie van SPECTRUM-N uitgegaan van de tekst van het Erfgoeddecreet van 2004. Een nieuw Cultureel-erfgoeddecreet (decreet houdende de ontwikkeling, de organisatie en de subsidiëring van het Vlaams cultureel-erfgoedbeleid, waarin het Archiefdecreet van 2002, het Decreet op de Volkscultuur van 1998 en het Erfgoeddecreet van 2004 zijn geïntegreerd) zal later in 2008 van kracht worden.
spectrum