Laatste fase SPECTRUM

KANTL (Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Gent) bouwt het volledige SPECTRUM-document om in een pdf-en XML-versie zodat SPECTRUM-N eenvoudig kan worden gedownload op deze website mits registratie. De XML-versie maakt het mogelijk SPECTRUM-N in de toekomst bij te sturen. SPECTRUM-N is immers een document in voortdurende ontwikkeling, gegroeid en ontwikkeld door de museumgemeenschap. Wijzigingen in de toekomst moeten structureel eenvoudig kunnen doorgevoerd worden.
spectrum