Eindredactie SPECTRUM - december 2007

Een drukke maand voor de eindredactie van SPECTRUM-N. De resterende procedures moesten bijgewerkt, herzien of anders geformuleerd worden. Sommige onderdelen werden opnieuw vertaald daar waar het vertaalbureau duidelijk de context niet begrepen had. Ondertussen ging ook de tekstcorrector Miriam Windhausen aan de slag met de eerste procedures. In de volgende fase kwam deel II van SPECTRUM aan de beurt met de omzetting van ongeveer 400 informatie-eenheden en informatiegroepen. De afwijking tussen versie 3.1 en 2 was hier relatief niet zo groot. De vertaling van de termen en de inhoudelijke omschrijvingen van de informatie-eenheden werden grondig gescreend. Het Invulboek (www.museuminzicht.be) werd geraadpleegd om Nederlandse veldnamen aan de termen in het Invulboek aan te passen. Dit deel werd voor het XML-document volgens instructies aangeleverd in een alfabetische lijst van de Engelse velden met de vertaalde Nederlandse term. Het nalezen van de vertaling door de redactie werd verdeeld met tachtig velden per redacteur. Vervolgens moesten alle informatiegroepen nog aangepast worden in de lopende tekst van de 21 procedures.
spectrum