De stad Turnhout sloot voor 2008 een erfgoedconvenant af met de Vlaamse Regering. Dankzij deze overeenkomst is de Turnhoutse erfgoedcel sinds 11 februari actief in de stad en de omliggende gemeenten Beerse, Oud-Turnhout en Vosselaar - kortweg de Noorderkempen.'Natuur en Cultuur aan de rand van 't...
Met deze brochure richten we ons tot de beheerders van het cultureel erfgoed: gemeenten, OCMW's, verenigingen, musea, kerkfabrieken, privé-eigenaars enz. Het vormt een bescheiden opstapje naar een beter beheer van depots. Zo kunt u uw eigen depotsituatie inschatten door de Grote Depottest in te...
Wat is de rol en functie van museumwinkels in Vlaanderen en Brussel? Wat verwachten musea zelf van een winkel? Inkomsten genereren of het publiek informeren? Welke doelstellingen men ook ambieert, de vraag doet zich in ieder geval stellen hoe men in de praktijk het beste aan de slag gaat. De
In de aanloop naar Erfgoeddag verscheen in De Standaard van 21 april 2006 een opiniestuk van historicus Bert De Munck. Daarin pleitte hij voor een kritische houding ten opzichte van het erfgoedbegrip. In zijn uiteenzetting meent hij dat “erfgoed als overkoepelend concept een verschraling inhoudt, in
De 'Tante Kaat-brochure' vertelt hoe u voor huis-, tuin- en keukenerfgoed zorgt. U vindt er tips over hoe u erfgoed, uw ge-erfde goed, in optimale omstandigheden bewaart, onderhoudt en herstelt. En over hoe u het beschermt tegen allerlei gevaren.
Erf Goed! is een perfect hulpmiddel voor de leerkracht in het lager onderwijs die de klas in contact wil brengen met de verhalen en de emoties die het erfgoed te bieden heeft. Erfgoededucatie kan zonder grote moeite in de bestaande omgeving van de klas worden geïntegreerd. Het boek stelt de
In diverse middens, en lang niet alleen de wetenschappelijke, wordt de term postmodernisme regelmatig gebruikt. Zo ook in archiefkringen. De introductie van deze term werd en wordt nu eens enthousiast dan weer afwijzend onthaald. Maar wat betekent het postmodernisme voor het beroep van archivaris?
Op 1 januari 2008 fuseerden Culturele Biografie Vlaanderen vzw en het Vlaams Centrum voor Volkscultuur vzw tot één eengemaakt erfgoedsteunpunt. De nieuwe organisatie kreeg de naam 'FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw'. De oprichting van FARO vzw markeert de afsluiting van een...
Vanaf 15 januari 2008 kunnen Vlaamse promotoren en hun Centraal-Europese partners opnieuw voorstellen indienen voor projecten in Centraal- en Oost-Europa. Ook projecten in de landen van de Westelijke Balkan komen nu in aanmerking.De uiterste datum voor het indienen van projecten is 31 maart 2008.Op...
De Cultuurmarkt van Vlaanderen is in 2008 aan z’n 13de editie toe. Naast de vaste ingrediënten (previews, culturele infomarkt, gesprekken en interviews) wordt er een nieuw element toegevoegd: een feestelijke optocht die van noord naar zuid door Antwerpen trekt: De karavaan.Op zaterdag 30 augustus...