Tijdens de maand december kregen Kees Schoemaker, Rijksmuseum Amsterdam en Mariska de Wit, Artt. Kunst en Recht, een overzicht van juridische vragen uit het SPECTRUM-document toegestuurd waarmee zij aan de slag konden om een precieze invulling te geven voor de Nederlandse situatie. Aan Vlaamse zijde...
Een drukke maand voor de eindredactie van SPECTRUM-N. De resterende procedures moesten bijgewerkt, herzien of anders geformuleerd worden. Sommige onderdelen werden opnieuw vertaald daar waar het vertaalbureau duidelijk de context niet begrepen had. Ondertussen ging ook de tekstcorrector Miriam...
Trainingsdag voor Museumconsulenten Nederland en Vlaanderen, 14 november 2007, Museum Boymans-Van Beuningen, Rotterdam Meeting met de werkgroep, 15 november 2007, Architectuurinstituut Rotterdam
Deze studiereis naar Manchester en Liverpool werd georganiseerd door SIMIN (Sectie Informatieverzorging Musea in Nederland SIMIN van de Nederlandse Museumvereniging). Een aantal Vlaamse en Nederlandse pilootmusea en enkele leden van de werkgroep en redactieraad van SPECTRUM namen deel aan het...
Op 28 februari om 11.00 uur stelt Minister Bert Anciaux in het Amerikaans theater de eindresultaten van het project ‘Expo '58: Back to the Future' voor.
Het nazicht van de dertien nog resterende procedures vroeg meer nazorg dan verwacht. Procedures 1, 7, 16 en 21 waren uitbesteed aan een vertaalbureau maar de vertaling was oppervlakkig. Na steekproefvergelijking met het Engelstalige moederdocument werd duidelijk dat sommige inhoudelijke passages...
De SPECTRUM-training wordt geïntegreerd in de bestaande basiscursussen van de museumconsulenten. Er wordt geen afzonderlijke cursus SPECTRUM georganiseerd. Voor meer informatie over SPECTRUM-N kan u beroep doen op het eigen museumconsulentschap. Daarnaast verzorgen LCM en FARO trainingen over...
In het Verenigd Koninkrijk is de museumerkenning gekoppeld aan de acht basisprocedures van SPECTRUM. Voor Nederland en Vlaanderen is dat voorlopig nog niet haalbaar. SPECTRUM is hierbij wel een richtinggevend en kwaliteitsvol hulpinstrument. Voor wat betreft de museale erkenning in Vlaanderen is in...
Tijdens de SPECTRUM-meeting op donderdag 4 oktober, waar verschillende medewerkers van de Nederlandse pilootmusea aanwezig waren, werd een stand van zaken toegelicht en werden de krijtlijnen van het SPECTRUM-N project uiteengezet. Nadien kwamen vragen over de implementatie, de link met de museale...
In een eerste fase werden acht basisprocedures (2, 3, 4, 6, 8, 17, 18, 20) in detail doorgenomen. Er werd veel aandacht besteed aan de algemene stijl en taal van de uiteindelijke Nederlandstalige versie en het gebruik van bepaalde voorkeurstermen. Deze worden opgenomen en toegelicht in een...