Bent u pas gestart als erfgoedwerker bij een lokaal bestuur of een erfgoedcel? Dan is deze introductiecursus helemaal voor u. U krijgt een mix van informatie, praktische tools, inspirerende voorbeelden en advies op maat.

Het Connected Audience – Visitor Experience LAB is een interactief seminar ontworpen om museumprofessionals uit verschillende disciplines vertrouwd te maken met nieuwe tools en frameworks voor het evalueren en verbeteren van de bezoekerservaring.

Bij deze benadering ligt de nadruk op de evaluatie en optimalisatie van bezoekerservaringen. Zonder grote technologische investeringen wordt er gezocht naar verschillende hulpmiddelen om de kwaliteit en de impact van ervaringen voor verschillende doelgroepen te verbeteren. In het praktijkgericht seminar werden de onderliggende principes voorgesteld.

Met verschillende methoden die de individuele ervaringen van bezoekers bloot leggen wordt er doorgedrongen tot de kern. Alles begint bij het aanvoelen en begrijpen van de noden van je bezoekers aan de hand van bezoekersprofielen en hoe ze door het museum navigeren. De premissen die hieruit ontstaan werden getoetst aan de praktijk van het Salzburg Museum en toegepast op de museumsituaties van de internationale deelnemers.

Waarover gaat het LAB?

Vanuit de 'bezoekerservaring' wordt een ervaringskader gecreëerd dat gebaseerd is op relevante waarden voor de bezoeker en het museum. Hierbij wordt ingegaan op de noden van verschillende types bezoekers met de nadruk op empathie bij het vormen van zinvolle en aangename ervaringen. In dit strategisch proces richten we onze aandacht op het potentiëel van alle mogelijke contactpunten tussen bezoeker en museum. Hieruit ontstaan tal van mogelijkheden die bezoekers fysiek, mentaal en emotioneel met het museum kunnen verbinden. Aan de hand van een infographic wordt het verloop van een bezoek gevisualiseerd waardoor je even in de schoenen van je verschillende bezoekers wandelt. Het workshop gedeelte van het seminar toonde hoe de verschillende tools van het Visitor Experience Design Framework kunnen gebruikt worden effectief beter bezoekerservaringen te creëren.

Onderwerpen die aan bod kwamen:

  • ervaren van het bezoekersperspectief door het maken van persona's;
  • identificeren en evalueren van contactpunten via customer journey mapping;
  • visueel beschrijven hoe de ‘reis’ van de bezoeker eruitziet als een infographic;
  • gebruik van mapping als een katalysator om de ervaringen te verbeteren.
Op 14 november organiseren de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en de VVBAD voor de achtste maal een overlegplatform voor alle erfgoedbibliotheken in Vlaanderen en Brussel.
Met die lange maar veelzeggende hashtag zijn OCE en het Vlaams Museumoverleg een sensibiliseringscampagne gestart voor meer middelen voor cultureel erfgoed in Vlaanderen. Deze campagne loopt tot 21 september.
Broedt u op een idee voor een out-of-the-box project of performance over of met uw traditie of techniek? En ziet u wel wat in een mogelijke samenwerking met een museum? Dan is deze oproep helemaal voor u!
Van 24 tot 27 oktober 2018 organiseert VVBAD een studiereis in Letland. Ook voor erfgoedbibliothecarissen heeft de reis heel wat moois te bieden.
Op één avond geeft Heemkunde Vlaanderen toelichting bij het begrip persoonsgegevens, het verwerken ervan op verenigingsniveau en het bewaren en ontsluiten ervan op archief- en documentatieniveau.
Voor meer vragen omtrent het inhoudelijke van de functie kan je contact opnemen met Sari Hennaert, sari.hennaert@roeselare.be , ofwel met Patrieck Geldof, patrieck.geldhof@roeselare.be . Voor ander vragen mag je altijd contact opnemen met de personeelsdienst, jobs@roeselare.be , 051 26 24 63.
In 2018 organiseert Demos voor de tweede maal het verdiepingstraject 'Cultuur en nabijheid' over het lokaal cultuurbeleid in de netwerkgemeente.
Hoe kan mindfulness een rol spelen in musea? FARO en FOMU delen hun ervaringen met mindfulness en slow focus via een webinar op 12 september.