Elk jaar organiseert het Fonds voor Cultuurmanagement een colloquium over een thema dat leeft in de kunst- en cultuursector. Het Fonds wil daarmee bijdragen tot de kennisdeling binnen de sector.
Herken je jezelf in deze functie? Bezorg dan een cv, motivatiebrief en kopie van je hoogst behaalde diploma, ten laatste op vrijdag 1 maart 2019 aan vacature@amsab.be . Een preselectie gebeurt op basis van cv en motivatiebrief. Gesprekken zullen plaatsvinden tijdens de eerste week van maart. Amsab...
Herken je jezelf in deze functie? Bezorg dan een cv, motivatiebrief en kopie van je hoogst behaalde diploma, ten laatste op vrijdag 1 maart 2019 aan vacature@amsab.be . Een preselectie gebeurt op basis van cv en motivatiebrief. Gesprekken zullen plaatsvinden tijdens de eerste week van maart. Amsab...
Cultuurloket wil duurzaam ondernemerschap in de Vlaamse cultuursector stimuleren en ondersteunen. Maar om dat goed te doen, heeft Cultuurloket eerst uw hulp nodig.
Op 21 en 22 november 2019 organiseert de Beroepsvereniging voor Conservators-Restaurateurs van Kunstvoorwerpen (BRK-APROA) haar tiende colloquium. Nog tot 11 februari loopt er een oproep voor het inzenden van bijdragen.
Op 21 en 22 november 2019 organiseert de Beroepsvereniging voor Conservators-Restaurateurs van Kunstvoorwerpen (BRK-APROA) haar tiende colloquium.
In vele museale collecties zijn nog steeds menselijke overblijfselen te vinden die er terechtkwamen tijdens de koloniale periodes. De roep om teruggave klinkt sterker. Een studiedag brengt specialisten samen.
Kandidaturen met gemotiveerde brief en uitgebreid cv worden schriftelijk verwacht voor 4 maart 2019. Mail je kandidatuur naar Jorijn@werkplaatsimmaterieelerfgoed.be Meer informatie over de functie-inhoud kan je bekomen bij Jorijn Neyrinck via mail of op +32 (0)478 72 23 01. Een eerste selectie vindt...
Tijdens een feestelijke zaalshow op dinsdag 5 februari in de AB reikte Vlaams minister voor Cultuur Sven Gatz de Ultimas 2018 uit. Zowel Danny Ronaldo, BKRK - bokrijk brandmerkt als Reveil vielen in de prijzen.