Op 21 juli 2018 slaan Bokrijk , LECA en Reuzen in Vlaanderen de handen in elkaar om uit te pakken met een dag die helemaal in het teken staat van reuzencultuur. In het openluchtmuseum kan u ontdekken hoe leuk Curieuzereuzen is: via workshops laat LECA u graag kennismaken met verschillende aspecten...
Erfgoeddag 2019 staat met het thema 'Hoe maakt u het?' helemaal in het teken van ambachten. Ter voorbereiding van deze jaarlijkse hoogdag voor het cultureel erfgoed zijn we op zoek naar helpende handen.
Het zomernummer van Museumpeil focust op vrijwilligerswerk in de Nederlandse en Vlaamse musea. Niet toevallig, want ook in de museumsector is vrijwilligerswerk volop aan het veranderen.
Op 18 september organiseren we samen met verschillende partners een werksessie over de gebreken van het huidig financieel systeem, om vervolgens op zoek te gaan naar alternatieve handelswijzen. Dit gedacht vanuit onze specifieke rol als culturele actoren.
Op 18 september organiseren we samen met verschillende partners een werksessie over de gebreken van het huidig financieel systeem, om vervolgens op zoek te gaan naar alternatieve handelswijzen. Vertrekpunt is onze specifieke rol als culturele actoren.
De analyse van vacatures in de sector liegt er niet om: publieksbemiddelaars zijn erg gewild op de arbeidsmarkt. Mogen wij daarom het aanbod én de vraag van het Postgraduaat Cultuureducator van Hogeschool PXL kort aan u voorstellen?

In april 2018 nam Katrien Laporte, directeur Design Museum Gent, deel aan een studiebezoek aan New York georganiseerd door the King Baudouin Foundation United States (KBFUS) onder de titel 'The Art & Science of Fundraising'. Dertig  leidinggevenden van Europese culturele instellingen en universiteiten kregen de kans om te leren van succesvolle Amerikaanse collega's. Het programma bestond uit interactieve discussies met enkele top-fundraisers en topmusea zoals The Whitney Museum, Metropolitan Museum, Metropolitan Opera en vele anderen . Daarnaast wisselden de deelnemers onder elkaar ideeën uit. Belangrijke thema's zijn strategische planning, donorschap, ledenwerking, mecenaat, corporate partnerships etc. Het studiebezoek laat zich samenvatten als de perfecte introductie in de Amerikaanse kunst van de fondsenwerving. Overal in Europa zijn musea op zoek naar aanvullende financiering en wordt er werk gemaakt van cultureel ondernemerschap. Het erfgoedbedrijf verzakelijkt. In het beleidsplan 2019-2023 van Design Museum Gent zijn cultureel ondernemerschap en duurzame aanvullende financiering twee belangrijke doelstellingen met tal van acties rond strategische planning, giften en legaten, een actief netwerk van financiële ambassadeurs en commerciële dienstverlening. Design Museum Gent zal de volgende jaren een structureel plan uitwerken, n.a.v. de nog noodzakelijke laatste financiering voor de bouw en inrichting van de nieuwe vleugel. In dat kader is het enorm interessant om ons licht op te steken bij de pioniers van de culturele fondsenwerving in de USA.

Aansluitend werden op eigen initiatief werkbezoeken gebracht met afspraken met de directies van Cooper Hewitt Design Museum en het Museum of Arts en Design (MAD) i.f.v. mogelijke samenwerking en kennisuitwisseling. Ook het New Museum of Contemporary Art, MoMA, en Nogushi museum stonden op het programma. De bedoeling is te leren uit de best practices van toonaangevende musea op inhoudelijk vlak maar ook wat betreft nieuwe museuminfrastructuur in functie van de verdere uitwerking van de plannen voor een nieuwe vleugel voor Design museum Gent.  Vooral Cooper Hewitt is een goed voorbeeld hoe de collectie digitaal ontsloten is naar het grote publiek.

Laat ons in eerste instantie (tot zaterdag 4 augustus 2018) weten wie je bent, wat je kan en hoe je ons wil leiden, zodat we weten dat je over voldoende ervaring en talent beschikt om de uitdaging aan te gaan. Als je ons daarvan overtuigt, nodigen we je uit om te onderzoeken hoe je onze grote dromen...
Op 25 juni lanceerde erfgoedcel Kusterfgoed haar Beeldbank Kusterfgoed met een prachtige collectie oude foto’s, prentbriefkaarten, tekeningen en affiches. De erfgoedcel realiseert hiermee een van de belangrijkste projecten van haar beleidsperiode.
De Refugee Walk op 30 september in Mechelen is een tocht van 40 km waarmee Vluchtelingenwerk Vlaanderen deelnemers uitdaagt in de voetsporen van vluchtelingen te treden. Wandel mee en toon je solidariteit met mensen op de vlucht.