Hoe kunt u erfgoedgemeenschappen ondersteunen om met verschillen om te gaan? Hoe blijft u overeind als er grote spanningen zijn? Tijdens een masterclass van twee dagen leert Silvia Prins u de kneepjes van het facilitatorvak.
Tijdens deze infodag UK Connect maakt Cultuurloket u graag wegwijs in de do’s and dont’s van uw artistieke oversteek naar het Verenigd Koninkrijk.
De studiedag Erfgoed & privacy van zorg en welzijn probeert meer duidelijkheid te bieden over het potentieel en de uitdagingen van zorg- en welzijnserfgoed voor zorg, erfgoed en onderzoek met privacy en ethiek als rode draad.
Interesse? De uitgebreide functiebeschrijving en de selectieprocedure vind je in de brochure op de website https://job.mleuven.be/. Solliciteren met een glimlach kan via https://job.mleuven.be/ tot en met dinsdag 20 juni 2023 om 23:59. Op basis van een cv-screening nodigen we je uit voor een gesprek...
Interesse? De uitgebreide functiebeschrijving en de selectieprocedure vind je in de brochure op de website https://job.mleuven.be/. Solliciteren kan je via een link op https://job.mleuven.be/ tot en met zondag 11 juni 2023 om 23:59. Op basis van een cv-screening nodigen we je uit voor een gesprek...
Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met Marjolein van Breemen, Directeur Museum (marjolein.vanbreemen@naturalis.nl) en voor procedurele informatie met de afdeling P&O (071-7519191, sollicitaties@naturalis.nl). Laat ons zo snel mogelijk weten waarom jij als Hoofd Educatie aan de slag...
Grotere meerstemmigheid op de werkvloer, in de publiekswerking en in het artistieke aanbod: iedereen zegt ernaar te streven. Over de aanpak lopen de meningen uiteen.

Naast het nieuwbouwproject BRUSK komt er in 2025 in het hart van de museumsite ook een onderzoekscentrum, BRON Research Centre. U kunt het beschouwen als het brein van MB: de plaats waar onderzoek naar de collectie gebeurt, waar internationale wetenschappers, gidsen, studenten en museummedewerkers elkaar ontmoeten, waar gebrainstormd wordt over projecten en waar u zich kunt terugtrekken met een boek of vaktijdschrift. Hier wordt de collectie digitaal ontsloten en worden constant nieuwe gegevens over de collectie van MB gegenereerd. De museumbibliotheek zal de kern vormen van deze bruisende

If you meet the requirements and are interested in this opportunity, please submit your resume and CV for consideration. Please send a CV and motivation letter to info@galeriegretameert.com
De laureaat moet op de datum van indiensttreding volgende voorwaarden vervullen: Belg zijn of burger van een staat die deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte of de Zwitserse Confederatie; de burgerlijke en politieke rechten genieten; aan de dienstplichtwetten voldaan hebben; een gedrag...