The International Colloquium on Design, Branding and Marketing was established to explore aspects of integrative theory and praxis relative to research methodologies, and professional and educational applications that cross perceived boundaries between marketing and design to develop meaningful...
De komende tien jaar stroomt een hele generatie personeelsleden het cultureel-erfgoedveld uit. Velen van hen zijn vakmensen die zich decennialang met een grote passie en gedrevenheid hebben ingezet voor het erfgoed. Met hen verdwijnt er heel wat kennis en expertise. Hun opvolging is momenteel niet
Met de steun van de Stichting Nottebohm bieden de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience en Museum Plantin-Moretus een reisbeurs aan om onderzoek naar de geschiedenis van het gedrukte boek in Antwerpen (15e-18e eeuw) te stimuleren.
Sinds enkele maanden nodigt FARO's Expeditie Participatie u uit om mee na te denken over participatie. Ook Erfgoedcel TERF en de andere deelwerkingen van projectvereniging BIE gingen aan de slag met de participatieposter. Ze delen de resultaten graag met u.
Stuur een korte CV en portfolio (bij voorkeur in het Engels) naar lukas@international-institute.de
Interesse? Mail jouw motivatie en een gedetailleerd CV naar vacaturealgemeneleiding@kunsten.be , samen met een korte visietekst over de rol van Kunstenpunt en jouw positie daarbinnen als algemene leiding. Deadline voor aanmelden is 1 september 2018. Op basis van een eerste selectie wordt tijdens de...
Bijleren zonder dat het u te veel tijd en inspanning kost? FARO experimenteert met een microcursus timemanagement. Lees hier hoe fase 1 verliep en neem deel aan fase 2.
Op woensdag 3 oktober 2018 organiseert Liberaal Archief/Liberas in samenwerking met INTRO Cultuur & Media de studienamiddag Funerair erfgoed en de publieke ruimte. Mensen die vanuit hun werkveld met funerair erfgoed bezig zijn, gaan dieper in op actuele thema’s rond beleid en ontsluiting van...
Solliciteren Contact: directie@museumpassmusees.be Gelieve te reageren voor: 16 juli 2018 Geïnteresseerd? Stuur dan een korte motivatiebrief en je cv, ter attentie van Leen Ochelen, directrice a.i., naar het adres directie@museumpassmusees.be . Gelieve je brief en cv te bewaren als 1 enkel pdf...
Tijdens de jaarlijkse heemkundige studie- en ontmoetingsdag op 6 oktober 2018 in Kontich focust Heemkunde Vlaanderen op de vrouwelijke kant van de geschiedschrijving.