Verslag van een surveyonderzoek over erfgoedverenigingen, uitgevoerd door het Vlaams Centrum voor Volkscultuur in 2002, in opdracht van de Vlaamse overheid (project Alpha).
Onderzoeksrapport over de kwantitatieve en kwalitatieve resultaten van een onderzoek over eindejaarsfeesten bij allochtone jongeren.
Studie over bewaarbibliotheken/erfgoedbibliotheken in Vlaanderen, uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse overheid. Zie ook: Rapport 'Bewaarbibliotheken in Vlaanderen. Ideeën voor een beleid ter zake', onderzoeksopdracht uitgevoerd door prof. dr. Ludo Simons in opdracht van Culturele Biografie
Van maart tot december worden tien ziekenhuizen en hun omgeving geïnfecteerd met het In-fusionvirus. In-fusion nestelt zich letterlijk in de inkomhal en de wachtzalen om u te laten kennismaken met bijzondere en gevoelige verhalen over geboorte, pijn, kinderen, ouderen, omgaan met de ziel en nog veel...
Web 2.0... informatici, marketeers of cultuurwetenschappers cultiveren er elk hun eigen mening en discours over. Er wordt massaal gepubliceerd en ‘gespind' rond dit containerbegrip, wat tot de nodige verwarring kan leiden. Maar de retoriek rond Web 2.0, de hype en de slogans moeten niet worden...
SPECTRUM is een document in ontwikkeling, en het resultaat van een samenwerking tussen meer dan honderd professionals op het gebied van museale documentatie in musea in het Verenigd Koninkrijk. In 1991 is het werk begonnen om tot een gezamenlijke standaard te komen. Het werk werd gecoördineerd door...
FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw, heeft het genoegen u uit te nodigen op de feestelijke introductie van SPECTRUM-N, de standaard voor collectiemanagement in musea, op donderdag 13 maart 2008.
KANTL (Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Gent) bouwt het volledige SPECTRUM-document om in een pdf-en XML-versie zodat SPECTRUM-N eenvoudig kan worden gedownload op deze website mits registratie. De XML-versie maakt het...
Het project Het project 'Van Horen Zeggen' (2006-2007) was een initiatief van de Universiteit Gent, het Vlaams Centrum voor Volkscultuur, tien erfgoedcellen, de archiefinstellingen AMSAB, ADVN, KADOC en Stadsarchief Antwerpen, het VRT Geluidsarchief radio, met de steun van de Vlaamse minister van...
De periode van januari tot half februari diende om de commentaren terug te verwerken en vervolgens de resterende delen aan de tekstcorrector voor te leggen. De laatste bijlagen moesten nog worden samengesteld. In het glossarium wordt het gebruik van bepaalde voorkeurstermen toegelicht en bepaalde...