In deze presentatie worden verschillende praktijkervaringen uit het Van Abbemuseum uitgebreid voorgesteld en geëvalueerd.
Hoe documenteer je de hedendaagse samenleving? De Amsterdamse organisatie Imagine IC pakt het mét mensen aan en maakt zo nieuwe verbindingen.
De mooiste dingen in het leven bestaan uit kruisbestuivingen. Ook tijdens Erfgoeddag vinden er heel wat activiteiten plaats die de diversiteit van cultureel erfgoed in de armen sluiten.
De beelden van de verwoestende brand in de Notre-Dame van Parijs snijden door merg en been. Ze doen ons tegelijkertijd ook beseffen hoe kwetsbaar erfgoed kan zijn. Een calamiteitenplan kan u helpen om u voor te bereiden op een noodsituatie.
Op basis van een cv-screening en motivatiebrief word je al of niet toegelaten tot de verdere selectieprocedure. Deze bestaat uit een schriftelijke proef en een selectiegesprek met een selectiejury. Deze vinden plaats op maandag 27 mei 2019. Voor inhoudelijke informatie m.b.t. deze functie kan je...
La Fonderie, Brussels museum van industrie en arbeid, organiseert op 17 en 18 juni 2019 samen met OCIM een workshop over publiek en musea. Voertaal is Frans.
Het Red Star Line Museum verzamelde gedurende verschillende maanden levensverhalen van vluchtelingen. Het museum presenteert nu een eerste artistiek festival dat geënt is op de interviews.
Tijdens Erfgoeddag, zondag 28 april, vinden meer dan 950 activiteiten plaats die focussen op ambacht en vakmanschap. Ziet u door de bomen het bos niet meer? We stellen u graag enkele activiteiten in Limburg voor.
Het Laboratorium voor Educatie en Samenleving van de KU Leuven is benieuwd naar de wijze waarop het erfgoedveld in de praktijk omgaat met duurzaamheidsvraagstukken. Wedden dat u meer doet dan u aanvankelijk dacht?
Op 17 mei vindt in Mechelen de UNESCO-dag plaats, een initiatief van de Vlaamse UNESCO-commissie, in samenwerking met het Departement CJM en het agentschap Onroerend Erfgoed.