In een nieuwe workshopreeks wordt u begeleid om het barrièremodel voor kunstcriminaliteit doeltreffend te implementeren in uw organisatie. Afspraak op 14 maart?
Tijdens deze studiedag leert u hoe u een win kunt creëren voor de vrijwilliger, de organisatie, het vrijwilligerswerk en de samenleving. Hoe ruimt u obstakels uit de weg en springt u met z’n allen over de hindernissen?
Op zaterdag 25 maart komt het lerend netwerk rond reuzencultuur in kader van het project Focus Vakmanschap opnieuw samen. Plaats van afspraak wordt Bolwerk in Kortrijk, de thuis van reuzin Kleine Emma.
De opzet van deze lessenreeks is de deelnemers grondig kennis te laten maken met diverse bronnen uit het ancien régime (14de-18de eeuw) die in het Rijksarchief bewaard worden.
Het is niet eenvoudig om nieuwe vrijwilligers te vinden. Jonge vrijwilligers aantrekken lijkt nog moeilijker. En als u dan die witte raaf gevonden hebt, hoe houdt u die dan aan boord?
Wil u graag informatie vinden over een kapel in uw buurt? Of wil u een activiteit organiseren gelinkt aan een kapel? Dan is deze vormingsreeks iets voor u.
Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 10/2/2023 via deze link. De jurygesprekken bij Stad Brugge zullen doorgaan op 16 februari 2023.
Ga aan de slag met het borgen van uw immaterieel-erfgoedpraktijk!
Wat zijn uw vroegste leerherinneringen? En hoe bouwde u daarop voort in uw latere leven? EPALE maakte een prachtig inspiratieboek over levenslang leren.
Zoekt u naar manieren om jongeren actief te betrekken bij een rondleiding, of bent u benieuwd hoe u uw collectie kunt laten 'spreken'? Op dinsdag 21 maart steken we samen met u ons licht op bij stadsgids Tanguy Ottomer.