Danspunt onderzoekt samen met CEMPER, het Instituut Vlaamse Volkskunst (IVV), de Vlaamse Volkskunst Beweging (VVKB) en elke geïnteresseerde volksdansgroep of individu of volksdans erkend kan worden op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed.
Op 8 en 9 november 2019 vindt op diverse locaties in Mons / Bergen een internationaal colloquium plaats over musea en immaterieel erfgoed.