Op initiatief van de ‘Gebruikersgroep cultureel erfgoed en auteursrecht’ organiseren we een infosessie over de gewijzigde Belgische auteurswet. U krijgt een actueel overzicht van advocaat Joris Deene over alle wijzigingen en ‘nieuwigheden’ in deze wetgeving.
Onderzoeksrapport over de kwantitatieve en kwalitatieve resultaten van een onderzoek over eindejaarsfeesten bij allochtone jongeren.