De International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centers (IAML) is de internationale koepelorganisatie van muziekbibliotheken, muziekarchieven en documentatiecentra met ca. 2.000 individuele en institutionele leden uit 45 landen. De organisatie heeft een website, een tijdschrift, organiseert jaarlijks een congres, en heeft een bijzonder actieve werking via commissies, comités en werkgroepen. IAML is ook lid van de International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), de International Council on Archives (ICA), het European Bureau of Library,

Van 11 tot 17 juli 2019 vond het tweejaarlijkse congres van de International Council for Traditional Music (ICTM) plaats aan de Chulalongkorn Universiteit in Thailand. ICTM is een door UNESCO geaccrediteerde organisatie die zich inzet voor de studie, praktijk, documentatie, borging en verspreiding van 'traditionele' muziek en dans van alle landen. Ondanks het woordje 'traditioneel' in de naam, behoren populaire en klassieke muziek- en dansgenres ook tot het studiegebied van ICTM-leden. Tijdens het wereldcongres komen iedere twee jaar etnomusicologen en etnochoreologen uit alle windstreken

In het kader van expertise-opbouw rond en de waardering en zichtbaarheid van academisch erfgoed in Vlaanderen, waren we in juni 2019 present op Universeum, de jaarlijkse conferentie van European Academic Heritage Network. 

Van 11 tot 14 april 2019 organiseerde het British Forum for Ethnomusicology (BFE) zijn jaarlijks congres. Ditmaal vond het plaats in The Elphinstone Institute in het Schotse Aberdeen. Het thema ‘collaborative ethnomusicology’ is er één dat veel mensen in het veld nauw aan het hart ligt. Binnen de etnomusicologie, en aanverwante disciplines zoals antropologie en etnochoreologie, wordt er steeds meer aandacht besteed aan de manier waarop onderzoekers samenwerken met de musici en culturele groepen die ze bestuderen. Wat kunnen onderzoekers (terug)doen voor deze gemeenschappen? Hoe kunnen ze hun

In het najaar van 2018 nam Katrien Laporte, directeur Design Museum Gent, deel aan een inspiratie- en prospectiereis rond hedendaagse architectuur naar Japan, georganiseerd door Archipel vzw. Dit studiebezoek leverde naast inspiratie voor de programmalijn rond Architectuur ook heel wat inspiratie rond architectuur van musea op. Dit laatste is belangrijk in functie van de realisatie van de nieuwbouwvleugel. Daarnaast vonden er ook meetings plaats met vertegenwoordigers van de Gentse zusterstad Kanazawa, met het Museum van de 21ste eeuw in Kanazawa; met het Designmuseum 21/21 in Tokyo en met de

De doelgroepen- en gemeenschapswerking van het Huis van Alijn heeft (inter)nationaal grote weerklank. Een basisattitude hierbij is het voortdurend verdiepen en onderzoeken naar kennis, ervaring en netwerken. Het verbinden van zorg en erfgoed is een belangrijke focus bij creëeren van impact op kwetsbare personen via erfgoed.

Enothe is een jaarlijks forum waarbij opleidingen ergotherapie kijken naar de toekomst, kennis en expertise delen. Het centraal thema dit jaar is erfgoed, n.a.v. het Europees jaar van het Cultureel Erfgoed en dit is een primeur. Gezien het Huis van Alijn als cultureel

Conférence internationale.

Thème: Les villes coloniales dans une perspective globale
Lieu et date: Saint-Louis du Sénégal, du 10 au 12 décembre 2018

APPEL A COMMUNICATIONS

Le Réseau Histoire Globale, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, la Fondation Maison des Sciences de l'Homme à Paris et l'Institut d’Études Avancées (IEA) de Saint-Louis, lancent un appel à communications en vue d’un colloque sur le thème les villes coloniales dans une perspective globale, qui se tiendra à Saint-Louis, au Sénégal, du 10 au 12 décembre 2018.

Pendant plus de quatre

In 2017 werd de intrede van de Verenigde Staten in de Eerste Wereldoorlog herdacht, net als de rol van Franklin en Eleanor Roosevelt en andere Amerikanen tijdens dit conflict. In 2018, slechts enkele weken na de herdenking van de Wapenstilstand, werd het Amerikaanse publiek uitgenodigd voor een panelgesprek over het levendig houden van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog in Vlaanderen en België tijdens en na 14-18.

In augustus 1914 vallen de Duitsers neutraal België binnen waardoor België een bezette staat wordt tot het einde van de oorlog. Vele historische publieke gebouwen worden

In september 2018 opent stadsmuseum Lier met als missie: 'Een museum zijn over en voor maar ook door Lier en de Lierenaars'.

Om tot een basispresentatie te komen, zette het museum een participatietraject op met dertig Lierenaars.

Ook de toekomstige museumwerking zal gebaseerd zijn op samenwerkingen met groepen en individuen. Om zicht te krijgen op de haalbaarheid en het verloop van dergelijke processen, worden in vijf piloottrajecten methodieken onderzocht en formats uitgewerkt. Dit gebeurt op vlak van:

1. erfgoed van verenigingen (organisatorische verbinding)
2. erfgoed van buurten

Kunstenpunt organiseerde van 5 tot 11 oktober 2018 een werkbezoek aan Amman, Ramallah, Jeruzalem en Haifa voor kunstenaars en professionals in de kunstensector (beeldende kunsten, podiumkunsten en muziek) in Vlaanderen. Dit bezoek kadert in het bredere traject van Kunstenpunt rond het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA).

Het programma werd samengesteld door kunstenaar Samah Hijawi en vond plaats tijdens de Amman Design Week in Amman en de openingsweek van het Qalandyia International Festival in Ramallah. Het werkbezoek bestond uit bezoeken aan kunstorganisaties en kunstenaarsinitiatieven,