Het gebruik van strips door erfgoedorganisaties blijkt verrassend genoeg een goed bewaard geheim. Toch zijn er steeds meer musea die strips inzetten. Op 6 september verneemt u er alles over op Comics @ the Museum.
Het Departement Cultuur, Jeugd en Media zoekt experten cultureel erfgoed die zich voor vijf jaar willen engageren om dossiers voor werkingssubsidies, projecten of kwaliteitslabels te beoordelen.
In het academiejaar 2012-2013 studeerden zestien behoudsmedewerkers erfgoed af aan de bibliotheekschool te Gent. Sinds de oprichting, in 2010, kent deze studierichting een gestage toename van het aantal inschrijvingen.
Noteer zondag 13 oktober 2013 met stip in uw agenda. Die dag rolt vtbKultuur een nieuw evenement uit over Vlaanderen en Brussel: ‘Kunst Privé’. Voor het eerst kan het publiek private kunstcollecties ontdekken bij collectioneurs, bedrijven en musea. Met andere woorden: heel wat collecties die tot...
Op 28 en 29 augustus 2013 vindt in het openluchtmuseum van Olsztynek (Polen) een internationale conferentie plaats over erfgoedbeleid, meer bepaald op basis van de UNESCO-conventie van 2003 over het borgen van immaterieel erfgoed. Op uitnodiging van de Poolse overheid (Nationaal Erfgoedagentschap)...
Overmorgen, donderdag 15 augustus, schuiven in Antwerpen twee feestdagen naadloos over elkaar: enerzijds is er Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart, de feestdag waarop katholieke Christenen wereldwijd de opneming van Maria in de hemel "met lichaam en ziel" vieren. En anderzijds wordt in Antwerpen ook...
Op 27 en 28 juni vond de langverwachte workshop ‘Assessing and managing risks to your collections’ plaats in Brussel. Het KIK (Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium) was als hoofdorganisator meteen ook gastheer (in dit geval waren de vier enthousiaste dames van de dienst preventieve...
Met www.barokinvlaanderen.be, gewijd aan barok in de Zuidelijke Nederlanden, openden Vlaams minister voor Cultuur Joke Schauvliege en de Vlaamse Kunstcollectie vzw een nieuwe thematische website om specifieke Vlaamse kunstenaars of kunstperiodes internationale bekendheid te geven. Eerder werden...
Eind vorige week werd het nieuwe talentmobiliserende project van Canvas, de opvolger van de Canvascollectie, gelanceerd tijdens het Cultuursalon van VRT. HIGH FIVE 2014 (werktitel) wil opnieuw de schijnwerpers richten op onbekend talent. Deze keer niet alleen op beloftevolle beeldende kunstenaars...
In het licht van de komende planningsperiode 2014-2019 bereiden de lokale besturen voor de eerste keer een integraal strategisch beleidsplan voor. Dit is een moeilijke oefening, zowel inhoudelijk als budgettair. Er is de vrees dat er op cultuur bespaard zal worden. De afgelopen week uitte de...