Ervaar, proef en experimenteer in deze workshop met werkvormen en technieken om  online uw vormingen op een activerende manier te faciliteren.
In augustus 2021 organiseert het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap (KNHG) in nauwe samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) de derde editie van de tweejaarlijkse Historicidagen.