Dit jaar besteedt het FAAD op zijn jaarlijkse studiedag aandacht aan enkele initiatieven rond archiefselectie en -waardering.
In augustus 2021 organiseert het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap (KNHG) in nauwe samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) de derde editie van de tweejaarlijkse Historicidagen.