In welke mate nemen Vlamingen deel aan het vrijetijdsleven in Vlaanderen? Welke factoren beĆÆnvloeden die participatie positief of wat zijn drempels om deel te nemen? Verneem er meer over tijdens de voorstelling van de vierde participatiesurvey op 8 november.
Boeiende cases over cultuurparticipatie voor jongeren in kwestbare situaties, zowel binnen als buiten het Vlaams-Nederlands netwerk rond dit thema, staan centraal op deze studiedag.
CULTURE TALKS brengt media- en cultuurexperten samen met academici en beleidsmakers en peilt naar de toekomst van een 'common' cultuurbeleid.
In dit webinar licht Histories de sluier over de eerste resultaten van het PARDONS-project.
Toegankelijke en gedeelde data kunnen ook voor uw organisatie het verschil maken. Maar welke data vinden we belangrijk? En hoe willen we die uitwisselen?
Familiekunde Vlaanderen (afdeling West-Vlaanderen) organiseert in samenwerking met de Rijksarchieven van Brugge en Kortrijk op vrijdag 14 oktober 2022 een studiedag over kasselrijarchieven.