De graduaatsopleiding Informatiebeheer aan de Arteveldehogeschool introduceert het nieuwe vak Werkveldlab én brengt u via de blog Informatiebeheer.org op de hoogte van kennis en nieuwtjes. Lees mee!
Van object handling over reminiscentie en storytelling tot maken en doen: in een nieuwe reeks van vijf interactieve workshops leert u deze methodieken actief toe te passen in uw erfgoedpraktijk. En er volgt nog meer.
Begin mei reisde FARO-collega Roel Daenen naar de Duitse hoofdstad, in het kader van Erasmus+. Daar sprak hij onder meer met de Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK).
Boekman nr. 96, het Nederlandse tijdschrift voor kunst, cultuur en beleid, staat volledig in het teken van erfgoed en de vaststelling dat de visie op erfgoed en erfgoedzorg radicaal aan het wijzigen is. Erfgoedprofessionals krijgen te maken met steeds meer partijen en er is sprake van een groeiende...
Martin Berendse, president van de International Council on Archives (ICA), zal het Archieven 2020 Open Forum op 5 december afsluiten met een videoboodschap. In zijn boodschap zal hij het onder meer hebben over het inmiddels in Nederland gestarte innovatieprogramma Archief2020.
Noteer zondag 13 oktober 2013 met stip in uw agenda. Die dag rolt vtbKultuur een nieuw evenement uit over Vlaanderen en Brussel: ‘Kunst Privé’. Voor het eerst kan het publiek private kunstcollecties ontdekken bij collectioneurs, bedrijven en musea. Met andere woorden: heel wat collecties die tot...
Onder impuls van minister Joke Schauvliege en een aantal andere aanjagers wint het duurzaamheidsdenken aan belang binnen het bredere Vlaamse culturele veld. Gegeven de urgentie maar ook mondiale schaal van bijvoorbeeld de klimaatproblematiek worden krachten gebundeld. Zo ontstaan er steeds meer...
Een van de beleidsdoelstellingen van minister Joke Schauvliege gaat over duurzaamheid en het werken aan een duurzame samenleving. De minister verwacht van alle spelers binnen het gesubsidieerde socio-culturele, kunsten- en erfgoedveld dat ze zich inschrijven in het duurzaamheidsverhaal en hier...
Eind vorige week werd het nieuwe talentmobiliserende project van Canvas, de opvolger van de Canvascollectie, gelanceerd tijdens het Cultuursalon van VRT. HIGH FIVE 2014 (werktitel) wil opnieuw de schijnwerpers richten op onbekend talent. Deze keer niet alleen op beloftevolle beeldende kunstenaars...
Op 13 juni namen twintig erfgoedorganisaties het vormingsbeleid in de sector onder de loep. Elke organisatie stelde de eigen vormingsinitiatieven aan de collega’s voor. Om in de toekomst beter te kunnen afstemmen, spraken we af om twee keer per jaar een informeel netwerkmoment te organiseren.