De afgelopen jaren gingen verschillende ‘piloten’ de uitdaging aan om gemeenschappen bij waarderingsprojecten te betrekken. Daarbij experimenteerden de trekkers van deze participatieve pilootprojecten met verschillende methodieken. Tijdens een interactief webinar vertellen ze over hun ervaringen en...

Gebruiksbeperkingen en een tekort aan goede rechtenmetadata belemmeren nog te vaak de online toegang en het vrij hergebruik van digitale culturele content. Met dit project wil meemoo culturele organisaties handvaten aanreiken om bewuster om te gaan met rechten en gebruiksbeperkingen op culturele content. Zo kunnen ze rechten en beperkingen correct identificeren, en online toegang en hergebruik mogelijk maken.


Vragen over auteursrecht en gebruiksbeperkingen


We ontvangen regelmatig loketvragen over rechten op culturele content: welke metadata moeten gedocumenteerd worden? Hoe geef je de

Dit voor CAVA eerste grote digitaliseringsproject Contested Content had tot doel om een deel van onze tijdschriftencollectie te vervolledigen, te digitaliseren, breder doorzoekbaar te maken en onder de aandacht te brengen. De focus van dit project ligt op de tijdschriften van de centrale organen van de vrijzinnigheid. Deze tijdschriften zijn noodzakelijk voor de studie van de vrijzinnige beweging in Vlaanderen.


Het project is nog niet afgerond, maar CAVA doorliep ondertussen zo goed als alle stappen, geheel of gedeeltelijk, van het digitaliseringsproces in de brede zin van het woord: het

Het project Plannen voor de toekomst: ICE (in)begrepen wil een eerste, gezamenlijke stap zetten in de complexe en veelzijdige uitdaging van een geïntegreerde erfgoedbenadering, zoals vooropgesteld door het Cultureelerfgoeddecreet uit 2017. Dat is geen evidentie, omwille van verschillende logica’s achter erfgoedzorg voor roerend en immaterieel cultureel erfgoed (ICE). Het project focust daarbij op collectieplanning: Wat zijn de drempels en moeilijkheden? Welke antwoorden zijn mogelijk en wat leren experimenten in de praktijk?


Om de geïntegreerde visie in de cultureel-erfgoedsector waar te

Sinds 2018 bundelen verschillende organisaties uit de erfgoedsector hun krachten voor een info- en ontmoetingsdag tussen professionals en vrijwilligers uit de Limburgse erfgoedsector. Dit jaar presenteren de verschillende partners u een brede waaier aan inspirerende digitale sessies.

De Openbare Bibliotheek Brugge, de Universiteitsbibliotheek Gent, het Grootseminarie Brugge en het Bisdom Gent slaan de handen in elkaar voor een ambitieus project rond hun middeleeuwse monastieke manuscripten. MMMONK, een acroniem voor Middeleeuwse Monastieke Manuscripten – Open – Netwerk – Kennis, wil de digitale beelden van 734 middeleeuwse manuscripten van de abdijen van Ten Duinen, Ter Doest, Sint-Baafs en Sint-Pieters ontsluiten en samenbrengen in een virtuele bibliotheek en kennisplatform via het International Image Interoperability Framework (IIIF). 


Partners


Het overgrote deel

KBR nodigt u uit voor een nieuwe wetenschappelijke serie over digitaal cultureel erfgoed: het KBR-ULB-UGent Digital Heritage Seminar.

IFFM bezit een grote, waardevolle collectie persoonlijke getuigenissen over WO1. Die vele kleine getuigenissen creëren samen een indrukwekkend internationaal en meerstemmig beeld van de ‘kleine mens in de grote oorlog’ en leveren in dat opzicht belangrijke grondstof voor de museale werking. 


Een persoonsdossier bevat voornamelijk documenten (dagboekjes, brieven en briefwisseling, foto’s, administratieve en officiële documenten, neergeschreven getuigenissen, verhalen van nabestaanden, etc.). Dit project beoogt de digitalisatie en de stuksgewijze registratie van de persoonsdossiers, met het

In deze webinar verneemt u meer over het verloop en de resultaten van het houtblokkenproject in het Museum Plantin-Moretus (2019-2020). Gastsprekers praten u bij over specifieke onderzoeksonderwerpen i.v.m. houtblokken.
Wilt u een prikkelende erfgoedactiviteit voor kinderen en jongeren opzetten? Na deze opleiding kunt u uw eigen klas- of erfgoedpraktijk verrijken met innovatieve en creatieve erfgoedactiviteiten voor kinderen en jongeren.