1700 is “het unieke loket van de Vlaamse overheid; het centrale punt waar burgers en bedrijven terechtkunnen voor alle vragen en interacties met de overheid.” 1700 dient vanaf de publiekscampagne van start is gegaan – meestal een maand voor Erfgoeddag – als aanspreekpunt voor vragen over Erfgoeddag...
Indien de door jou ingediende activiteit om de een of andere reden niet meer doorgaat, breng je ons daar best zo snel mogelijk schriftelijk van op de hoogte. Wanneer de programmabrochure in druk is, kan de activiteit enkel nog uit het online programma gevist worden. Nodeloos om te zeggen, maar...
FARO is het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. De coördinatiecel Erfgoeddag is in dit steunpunt ingebed om tal van redenen die congrueren met de opdracht van het steunpunt zoals die omschreven staat in het Cultureel-erfgoeddecreet. Meer info over FARO vind je op elders op deze site. Het...
Inschrijven doe je snel en eenvoudig via de inschrijvingswebsite van Erfgoeddag die vanaf begin oktober online staat. Heb je geen toegang tot het internet, kun je bij de coördinatiecel terecht voor de (papieren) inschrijvingsformulieren. Wanneer de inschrijvingssite online komt, krijg je hiervan...
Een klassieke vraag. De Erfgoeddag focust op het roerend (voorwerpen) en immaterieel (verhalen, technieken en vaardigheden) cultureel erfgoed en onderscheidt zich zo van de Open Monumentendag, die zich op het onroerend erfgoed toespitst. Erfgoeddag vindt steeds plaats op de eerste zondag na de...
De coördinatiecel onderhoudt de contacten met de nationale pers. Eens het volledige programma bekend is, steeds een maand voor Erfgoeddag zelf, organiseert de coördinatiecel een persconferentie, bedoeld voor de nationale media (tv, radio, internetfora, kranten en weekbladen). De maandbladen worden...
Om de deelnemers te ondersteunen in aanloop naar Erfgoeddag, biedt de coördinatiecel gratis promotiemateriaal aan. Dit zijn flyers en affiches met en zonder witruimte, stickers, vlaggen en de nationale programmabrochure. Kandidaat-deelnemers geven bij hun inschrijving aan wat ze wensen, en welke...
Publieksaantallen zijn een nuttige barometer om het succes van een editie van Erfgoeddag aan te toetsen. Het totale aantal bezoekers wordt ook doorgegeven aan de (nationale) media en is iets dat overduidelijk ook nieuwswaarde heeft. Om die reden is het belangrijk een nauwkeurige registratie bij te...
RSS staat voor Really Simple Syndication, simpel abonneren dus. Door in te schrijven op één van de FARO RSS feeds wordt een bezoeker automatisch op de hoogte gehouden van nieuwe berichten op de site. Dankzij RSS komt het nieuws naar je toe en moet je niet steeds alle interessante websites zelf...
De Stuurgroep Erfgoeddag is een feitelijk samenwerkingsverband van de betrokken partners uit de erfgoedsector. De stuurgroep komt twee- of driemaandelijks bij elkaar en zet de inhoudelijke lijnen van het evenement uit. Alle belangrijke beslissingen op vlak van concept en communicatie van de...