We schrijven 17 februari en 16 juli 1964. De grondslag wordt gelegd voor de Turkse en Marokkaanse migratie naar België. Nu, 50 jaar later, herdenken we de akkoorden die toen werden gesloten tussen België en beide landen. Het is de ideale aanleiding voor een ruime waaier aan initiatieven over erfgoed
Onderzoeksrapport over de kwantitatieve en kwalitatieve resultaten van een onderzoek over eindejaarsfeesten bij allochtone jongeren.