Met het project POES. Hoe de kat de mens vangt wil het Yper Museum de unieke relatie tussen mens en kat in de kijker zetten. Katten zijn vandaag populairder dan ooit, maar vanwaar komt deze fascinatie? In dit project brengen we recente wetenschappelijke inzichten in dialoog met historische en hedendaagse kunst. Ieper is als kattenstad de perfecte locatie om dit onderwerp aan een breed publiek voor te stellen, met een tentoonstelling, boek, lezingenreeks en tal van activiteiten.

In maart 2021 ging Tegenlicht van start, een gezamenlijk project van het ADVN (archief voor nationale bewegingen), het FOMU (Fotomuseum Antwerpen) en KOERS (Museum van de Wielersport), dat kadert in de inhaalbeweging digitale collectiedata van het departement Cultuur, Jeugd en Media.


Tegenlicht zet in op het toegankelijk maken van zes negatiefarchieven die behoren tot de kerncollecties van de partnerinstellingen. Samen bestaan de zes fotoarchieven uit honderdduizenden unieke beelden, waarvan er in dit project zo’n vierhonderdduizend gedigitaliseerd worden. Tegenlicht wil daarbij voortbouwen

Het prentenkabinet van M bevat zo’n 25.000 prenten en tekeningen. Tussen 2016 en 2018 maakte deze collectie deel uit van een grootschalig conservatieproject. Daarbij bleken meer dan 5.000 prenten nog ongeregistreerd te zijn. Met Druk! Werk! registreert en ontsluit M deze verborgen schat aan beelden en verhalen. Dit doen we niet alleen, maar samen met een heel geëngageerde en ervaren vrijwilligersgemeenschap. Bovendien halen we het registratiewerk uit de depots en in de museumzalen, zodat het publiek een inkijk krijgt achter de schermen van het museum. 

In de schaduw van de Sint-Pietersbasiliek in Rome schuilen schatten die uniek zijn voor onze geschiedenis. In maart 2020 werden de Vaticaanse archieven voor het pontificaat (1939-1958) van de ‘oorlogspaus’ Pius XII opengesteld. Diverse geïnteresseerden stellen hoge verwachtingen in die nieuwe bronnen. Ze zullen een genuanceerder beeld geven van het soms omstreden optreden van de paus voor, tijdens en na de oorlog. Ze zullen ook een nieuw licht werpen op een kantelmoment in de geschiedenis, namelijk de overgang van de ‘oude’, vooroorlogse samenleving naar de moderne maatschappij, gekenmerkt

In dit project wordt ingezoomd op 'controversieel erfgoed' en hoe daarmee omgegaan kan worden. Het project startte met een attenderende en structurerende HEM-matrix ontwikkeld voor geschiedenisdidactiek en erfgoededucatie, en de stelling dat het mogelijk kon zijn om een (didactisch) referentiekader (waar multiperspectiviteit centraal staat) op punt te stellen voor het omgaan met controversieel erfgoed.


Het opzet was oorspronkelijk om daarrond een Delphi-onderzoek op te zetten, experimenten op de werk- en tentoonstellingsvloer in musea en archieven uit te voeren met een referentieraster, en

Iedereen kent ridderverhalen over Karel de Grote en koning Arthur. Waarom spreken die verhalen vandaag nog tot de verbeelding? Waarom is een verhaal als Karel ende Elegast vandaag nog bekend, terwijl andere verdwenen zijn? Samen met Museum Meermanno geven we een antwoord op deze vragen. Voor dit project ‘Helden in Harnas’, over 16e-eeuwse Nederlandstalige ridderromans, gebruiken we unieke exemplaren uit onze eigen collectie en selecteren we bruiklenen uit internationaal vermaarde instellingen.

Vlaanderen heeft wereldwijd een grote geschiedenis in de boekdrukkunst. Deze geschiedenis culmineert in de collecties van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience en het Museum Plantin-Moretus. Samen met Google maken we 124.000 boeken digitaal toegankelijk. Dit vergroot de zichtbaarheid, de toegankelijkheid en het gebruik van onze collecties. Tegelijkertijd realiseren we een bijkomende inhaalbeweging inzake metadatering en conservering.

In oktober 2020 lanceerde het Vlaams Architectuurinstituut Wiki Women Design met als doel om vrouwen die hun stempel hebben gedrukt op de ontworpen omgeving in België – van (interieur)architectuur en grafisch ontwerp tot mode en decoratieve kunsten – aan het licht brengen. Hoewel heel wat vrouwen hebben bijgedragen aan onze ontworpen omgeving, bleven velen onder de radar van erfgoedinstellingen, onderzoekers en verzamelaars. Hierdoor kwamen ze ook niet terecht in de geschiedenisboeken en bleven ze onbekend bij het brede publiek.


Samen met 27 projectpartners wil Wiki Women Design met Wikiped

Hoe relevant is Van Ostaijen vandaag nog? Met de reizende multimediale tentoonstelling Boem Paukeslag: Bezette Stad x5 brengen we Bezette Stad bij jongeren, en leiden we hun erfgoed to be naar het Letterenhuis toe. Het werk van Van Ostaijen kan verbonden worden met sampling in kunst en muziek vandaag en slam poetry. Daarnaast krijgen ook belangrijke thema’s in Bezette Stad, zoals stedelijkheid en leven in tijden van oorlog, een invulling die vandaag relevant is voor jongeren. 


Vijf jonge kunstenaars nemen op een frisse, eigentijdse manier de dichtbundel 'Bezette Stad' onder handen. Het

Het IIIF 2 project voor de verdere uitbouw van het VKC-ecosysteem bestaat uit verschillende deelprojecten: 


  • Uitwisseling van beelden en metadata tussen het VKC- en het meemoo-ecosysteem

    Het project maakte de verbinding tussen het VKC-ecosysteem en het meemoo-ecosysteem. Hierdoor worden beelden en metadata tussen beide organisaties geautomatiseerd uitgewisseld.
  • Meerlagige IIIF-presentaties en IIIF-annotaties

    Het project probeert ook een aantal IIIF-toepassingen uit, zoals meerlagige IIIF-presentaties, maar ook een conditierapportagetool met IIIF-annotaties.
  • Metadatahandboek

    Het