Audio, Audio Player en video

Audio

Via Audio kunt u mp3-audiobestanden opladen en afspelen in de app. U kunt het mp3-bestand in een scene plaatsen. Ofwel plaatst u het audiobestand in één scene. Als u dan naar een andere scene gaat, zal de audio stoppen. U kan hetzelfde audiobestand ook in meerdere scenes plaatsen. In dat geval zal de audio doorspelen, ook als u naar een volgende scene gaat. Voor langere audiofragmenten raden we de Audio Player aan.

Klik eerst op het audiobestand en vervolgens op Edit om het fragment te beluisteren in PixLive.

Wanneer gebruikt u audio?

 • Voor korte fragmenten in één scene: het audiofragment stopt als u naar een andere scene gaat. In de volgende scene kan er een nieuw audiofragment starten.
 • Als u hetzelfde audiofragment in alle scenes plaatst, dan zal de audio doorspelen als u naar de volgende scene gaat. Bekijk als voorbeeld de wandeling Stones & Stories in Houthalen-Helchteren via de ErfgoedApp.

Audio Player

Audio Player is een eenvoudige oplossing om de ErfgoedApp te gebruiken als een audiogids of om langere audiofragmenten af te spelen. Audio Player zorgt ervoor dat het toestel niet in ecomodus gaat waardoor de audio stopt. 

U hebt de mogelijkheid om een afbeelding op te laden boven de audioplayer en eventueel tekst (voor toegankelijkheid) onder de audioplayer. Via de knoppen kan de bezoeker het fragment pauzeren, doorspoelen ... 

De Audio Player is aangepast voor gebruik van een voice-over voor blinden en slechtzienden.

Wanneer gebruikt u AudioPlayer?

 • U wilt de ErgoedApp gebruiken als een typische audiogids. 
 • U beschikt over vrij lange audiogfragmenten. De app zorgt ervoor dat de telefoon niet in ecomodus/standby gaat. Bij 'gewone' audio is dit niet het geval.
 • U wilt het eenvoudig houden en gebruikt een mp3-bestand, optioneel nog een foto en eventueel wat tekst. U kan geen extra knoppen plaatsen bij de Audio Player vermits die reeds het volledige scherm inneemt.
 • U werkt aan een tour voor slechtzienden of blinden. De Audio Player werkt met voice-over.
Video uploaden
Handbrake om video's te encorderen

Video

Met Video kunt u eenvoudig YouTube-, Vimeo- of DailyMotion-video’s afspelen. Plak de link naar de video (= url) in het daartoe voorziene vak en klik op ‘Apply changes’. De video zal afgespeeld worden in de beste resolutie (de opties Full-screen en Transparant zijn niet van toepassing).

U kunt ook uw eigen video’s opladen. U krijgt een uitgebreide handleiding als u op het vraagteken klikt. PixLive ondersteunt H.264/MP4 video’s. Om ervoor te zorgen dat de video in de juiste resolutie opgeladen wordt, maakt u best gebruik van HandBrake, software die u gratis kunt downloaden. 

1. Open HandBrake en selecteer de mp4-video die u wilt converteren via Source. 
2. Via Browse kunt u de locatie bepalen waar u de video wilt opslaan (Destination).
3. Kies in de rechter Presets-kolom voor Android (= ook geschikt voor tablet, iPhone, iPad, iPod).
4. Druk op de groene startknop. De video wordt nu geconverteerd naar het juiste formaat.

TIP! Is uw video niet in het mp4-formaat (bv. mov ...)? Dan moet u die video eerst converteren naar het mp4-formaat alvorens hij kan omgezet worden met HandBrake. Dit kan met een programma zoals Adobe Premiere of een gratis alternatief. 

Wanneer gebruikt u de YouTube-, Vimeo- of Dailymotion-integratie?

Als uw videomateriaal al publiek op YouTube / Vimeo / Dailymotion staat, dan is het een makkelijke optie om gebruik te maken van deze integratie. Deze video's worden altijd full-screen getoond, andere knoppen zijn niet mogelijk.

Wanneer laadt u uw video's op voor streaming door de ErfgoedApp?

 • U kan complexere scenario's maken. Zo kan u een video plaatsen en daarnaast ook nog knoppen voorzien om naar een volgende scene te gaan.
 • U kan uw video afschermen zodat die niet publiek staat op internet. Dit kan belangrijk zijn als u video's gebruikt die auteursrechtelijk niet op internet mogen verschijnen.
 • U kan uw video's laten werken met standalone, dus zonder internet. 
 • U hebt nog heel wat meer mogelijkheden zoals transparante video, full-screen video's ...


 


 

Soorten collecties

Wat is cultureel erfgoed?

Kompas. Foto: PDPics via Pixabay

Kompas. Foto: PDPics via Pixabay

Erfgoed?

Laat ons de officiële tekst uit het decreet er eens bijnemen. Het Cultureelerfgoeddecreet van 2017 bevat een hele lijst aan definities. Cultureel erfgoed is daar een van. Het is een ronkende zin vol jargon. Een beetje toelichting is dus welkom. Verken het hier:

Foto: PDPics via Pixabay

Groeien in uw nieuwe erfgoedjob: verkennerscursus

(c) FARO

(c) FARO

Net gestart in de cultureel-erfgoedsector? Of juist heel veel zin om de boeiende wereld van het cultureel erfgoed te verkennen? Dan is dit dossier echt iets voor u!

De FARO-medewerkers vertellen hier namelijk met veel passie over hun vakgebied. Ze maakten speciaal voor u een aantal leermodules die een overzicht bieden van recente evoluties. Bovendien delen ze praktijkvoorbeelden en geven u tal van leestips. Ideaal dus om snel 'mee' te zijn met wat er reilt en zeilt in erfgoedland.

De absolute basis

 • Wat is cultureel erfgoed?
 • Wat is cultureel-erfgoedwerk?
 • Welke cultureel-erfgoedorganisaties bestaan er?
 • Welke beroepen zijn er in de cultureel-erfgoedsector?

Tien verschuivingen

 • Van statisch naar dynamisch erfgoed?
 • Van ‘folklore’ naar ‘immaterieel cultureel erfgoed’?
 • Van analoog naar ook digitaal erfgoed?
 • Van top-down naar ook bottom-up waarderen?
 • Van restauratie naar preventieve conservatie?
 • Van ‘verzamelen’ naar ‘collectiemobiliteit’?
 • Van kennisoverdracht naar cocreatie?
 • Van verschillende velden naar één sector (en verder)?
 • Van eenstemmig naar meerstemmig?
 • Van smalle naar brede maatschappelijke relevantie?

Verkennerscursus

Smaakt dit naar meer? Voor kersverse erfgoedmedewerkers organiseert FARO een verkennerscursus, die twee keer per jaar plaatsvindt. Daar kunt u uw netwerk uitbouwen en de kennis uit dit dossier verder verdiepen. 

Wat is cultureel-erfgoedwerk?

Kompas. Foto: PDPics via Pixabay

Kompas. Foto: PDPics via Pixabay

Het Cultureelerfgoeddecreet geeft de volgende definitie van cultureel-erfgoedwerking:

"het geheel van taken en processen dat een kwaliteitsvolle zorg voor en omgang met cultureel erfgoed garandeert." (hfdst. 1, art. 3, §5)

Vijf functies

Concreet bestaat deze werking uit vijf functies:

 1. herkennen en verzamelen: weten welk erfgoed er is en wat we precies (willen) doorgeven aan de toekomst;
 2. behouden en borgen: roerend erfgoed in optimale omstandigheden bewaren (denk aan licht, luchtdruk, vochtigheid) en immaterieel erfgoed levend houden (borgen);
 3. onderzoeken: erfgoed onderzoeken, de werking kritisch benaderen en natuurlijk dit erfgoed ter beschikking stellen voor toekomstig onderzoek;
 4. presenteren en toeleiden: ervoor zorgen dat een breed publiek kan kennismaken met het erfgoed;
 5. participeren: democratisch werken, zodat mensen die het erfgoed een warm hart toedragen betrokken zijn bij beslissingen die over dat erfgoed worden genomen.

In de praktijk

Tot zover de theorie. Davy Jacobs van het Jenevermuseum in Hasselt neemt u mee achter de schermen en vertelt hoe hij de vijf functies toepast.

Gesnopen?

Tot slot nog even checken of u de verschillende functies onder de knie hebt!

Foto: PDPics via Pixabay

Materialen

Bewaren en verpakken

7 - Pak het object uit en controleer het

Controle van de zwakke onderdelen bij het in- en uitpakken. Foto: © Collectiebeleid Musea en Erfgoed Antwerpen

Controle van de zwakke onderdelen bij het in- en uitpakken. Foto: © Collectiebeleid Musea en Erfgoed Antwerpen

Na het transport pakt u het voorwerp uit. Zorg ervoor dat het op een veilige plaats komt te staan en kijk na of het voorwerp geen schade heeft opgelopen.

Enkele tips

 • Zet objecten nooit direct op de vloer of op een andere ongebufferde ondergrond.
 • Kijk na of de verpakking aan de buitenkant geen sporen van schade vertoont zoals deuken.
 • Controleer of er geen losse onderdelen in de verpakking liggen.
 • Kijk goed of het object geen visueel waarneembare schade vertoont.
 • Controleer of er bijzonderheden op te merken zijn uit de informatie van de meegestuurde dataloggers.
 • Controleer, indien aanwezig, het conditierapport.
 • Kijk elk stuk verpakkingsmateriaal na: kleine voorwerpen kunnen makkelijk in papier blijven zitten en worden weggegooid. Hou (kleine) losgekomen onderdelen bij.
 • Pas de standplaats van het voorwerp aan in het registratiesysteem. Enkel door standplaatswijzigingen accuraat bij te houden krijgt u een volledige standplaatshistoriek in de databank.
 • Tip: geef ook transitzones, werktafels en zelfs de voertuigen waarmee u een transport uitvoert een standplaatscode. Zo kan u het traject van het transport volgen.
 • Laat een object niet onnodig lang verpakt staan.

Wat als het misgaat?

 • Onderbreek het transport bij schade of het vermoeden ervan.
 • Panikeer niet.
 • Maak zo veel mogelijk foto’s van de brokstukken op de plaats van het gebeuren.
 • Probeer de delen niet te passen of te verlijmen. Laat dat aan een deskundige over.
 • Roep een conservator of leg de afgebroken onderdelen in (aparte) minigripzakjes. Noteer vooraf het nummer van het object op elk zakje.
 • Waarschuw de verantwoordelijke persoon.
 • Maak een rapport op van het voorval, bijvoorbeeld via het incidentmeldingsformulier onderaan deze pagina of in DICE.
 • Contacteer de verzekeraar als dat aangewezen is.

Foto: © Collectiebeleid Musea en Erfgoed Antwerpen

Medewerkersbeleid

Kwaliteitszorg