Het platform Kunst in Opdracht en de UHasselt organiseren samen de studiedag TRANSITIES VERKEND. Ze stellen er de bevindingen voor van het onderzoekstraject 'Kunst in opdracht verkent'.
Na de succesvolle heropstart van de activiteiten afgelopen juni organiseert BRAK (Koepel van Brabantse en Brusselse archivarissen) binnenkort weer een nieuwe BRAK-tiviteit. Ditmaal is het thema ‘Substitutie’.
In opdracht van het departement CJM voerden een aantal wetenschappers van HIVA-KU Leuven en UCLL-Expertisecentrum Inclusive Society onderzoek naar de toegankelijkheid van het vrijwilligerswerk in Vlaanderen.
Op 18 november heet Socius u en uw collega sociaal-culturele professionals van harte welkom op de jaarlijkse Trefdag in de Koninklijke Bibliotheek (Brussel).
Tijdens deze Nacht van de Geschiedenis richt het Nederlandse Rijksmuseum de spotlights op het thema (On)gezien Werk. U kunt op zaal met conservatoren, onderzoekers, schrijvers, muzikanten en vele andere experts persoonlijk in gesprek gaan.
Neem deel aan de eerste virtuele conferentie van ICA, de International Council on Archives. Die vindt onder het motto Empowering Knowledge Societies plaats van 25 tot 28 oktober 2021.
Erfgoed en onderwijs zijn als twee handen op een buik. Beide sectoren streven immers hetzelfde grootse educatieve doel na; namelijk kinderen en jongeren helpen om hun plekje in de wereld te vinden. Maar hoe kan dat streven (nog meer) realiteit worden?
Op zaterdag 20 november 2021 organiseert ‘Op handen gedragen’ opnieuw een studie- en contactdag. Processiecomités en -vrijwilligers ontmoeten elkaar dan in Antwerpen.
Deze lessenreeks gaat in gesprek met schrijvers, filosofen, journalisten, bibliothecarissen en archivarissen uit Vlaanderen en Nederland. Samen reflecteren ze over de institutionele dimensie van dekoloniseren en denken na over hoe literatuur daarbij een rol kan spelen.
Aanleiding voor deze studiedag is de 'Monumentenwacht Monitor', het eerste rapport waarin de toestand van het onroerend erfgoed in het ledenbestand van Monumentenwacht in kaart wordt gebracht. De studiedag heeft bovendien een feestelijk tintje, want de dag kadert ook in het 30-jarig bestaan van...