Van 24 tot 30 september 2019 organiseerde Kunstenpunt, samen met FARO, Z33 Huis voor actuele kunst, Vlaams-Marokkaans culturenhuis Darna en Flanders DC, een werkbezoek over duurzame vormgeving in het kader van de Casablanca Design Week 2019 (CDW2019). Werkplaats immaterieel erfgoed was erbij van dinsdag 24 tot zaterdag 28 september. 

De laatste jaren is in Marokko een levendige kunst- en cultuurscene ontstaan. Een nieuwe generatie ontwerpers en kunstenaars verbindt de Marokkaanse ambachtscultuur met social design en actuele vraagstukken zoals ecologie en duurzaam samenleven. Vijftien Vlaamse

Van 24 tot 30 september organiseerde Kunstenpunt, samen met FARO, Z33 Huis voor actuele kunst, Vlaams-Marokkaans culturenhuis Darna en Flanders DC, een werkbezoek rond duurzame vormgeving in het kader van de Casablanca Design Week 2019 (CDW2019). FARO was erbij van dinsdag 24 tot zaterdag 28 september. 

De laatste jaren is in Marokko een levendige kunst- en cultuurscene ontstaan. Een nieuwe generatie ontwerpers en kunstenaars verbindt de Marokkaanse ambachtscultuur met social design en actuele vraagstukken zoals ecologie en duurzaam samenleven. Vijftien Vlaamse professionals uit de kunst- en

De voorganger van het Industriemuseum (het MIAT) verwierf in de eerste jaren van zijn bestaan verschillende collectiestukken die behoren tot het onroerend erfgoed, er nauw bij aansluiten of die door hun specifieke functie of vormvereisten kunnen omschreven worden als onroerend door bestemming. Het gaat o.a. om onderdelen van industriële panden, stationaire stoommachies of installaties die behoorden tot de superstructuur van de haveninrichting zoals een portaalkraan.

In de afgelopen veertig jaar bleken deze collectiestukken moeilijk te integreren in een museumopstelling. Door hun omvang wegen

Wereldwijd experimenteren erfgoedinstellingen met het waarderen van cultureel erfgoed. Ook erfgoedbibliotheken zijn actief bezig met het waarderen van hun rijke collecties. De bestaande waarderingsmethodieken ontstonden echter in een museale context. Collecties van erfgoedbibliotheken vragen daarom om een eigen aanpak.

Een eigen methodiek

In het project Wijzer Waarderen ontwikkelde Vlaamse Erfgoedbibliotheken samen met collectiebeheerders een waarderingsmethodiek toegespitst op bibliothecair erfgoed. De collecties van erfgoedbibliotheken zijn immers erg uiteenlopend qua inhoud, materiaaltype,

De International Council of Museums organiseerde in Kyoto zijn driejaarlijkse General Conference. Dit is een grootschalig, internationaal event dat zowel op inhoudelijk, museologisch vlak als op vlak van wereldwijde netwerkvorming ontzettend belangrijk is. Tijdens deze week presenteerde ik twee papers voor twee internationale comités, m.n. voor ICOFOM, het internationaal comité voor museologie en voor INTERCOM, het internationaal comité voor management. De papers bieden stof voor dialoog en discussie met de internationale museumgemeenschap. Voor ICOFOM ben ik bovendien nationaal correspondent

Onder de titel ‘Museums as Cultural Hubs: The Future of Tradition’ ging deze conferentie op zoek naar de plaats van het museum in de maatschappij. Als kersvers museum met een hybride invulling als hedendaags Bourgondisch stadspaleis verbindt het Museum Hof van Busleyden een thematische werking met een stadsgerichte werking. Verleden en heden komen samen maar onze blik is op de toekomst gericht. Onze huidige praktijk sluit nauw aan bij een belangrijke doelstelling die de conferentie zich stelt: op zoek gaan naar een duurzaam model voor musea waarbij het verleden een inspiratie kan zijn voor het

De preconferentie van het COMCOL comité vond plaats van 29 tot 31 augustus in Nara en werd georganiseerd door het Nara National Museum, het museum voor boeddhistische kunst. Via bezoeken aan het museum zelf en aan de tempels in Nara die het museum mee beheert, kregen we de gelegenheid om een aantal hedendaagse, gedeelde uitdagingen van musea te bespreken. Een belangrijk thema van deze tweedaagse, dat ook centraal stond bij de keynote lezingen op 29 augustus, was het betekenisverschil tussen religieuze objecten in devotiecontext en in musea. De uitdaging van de zorg voor de verspreide

Sinds de doorlichting van het digitaal ecosysteem van de Vlaamse Kunstcollectie (VKC) door PACKED vzw (nu VIAA+) in 2012, werkt de VKC gestaag aan een flexibel en open informatiesysteem. De VKC hecht veel belang aan de duurzame onderbouw die nodig is om tal van hergebruikstoepassingen te laten functioneren. Het open en flexibel informatiesysteem voorziet twee essentiële delen: een datahubcomponent en een beeldinfrastructuurcomponent. 

De voorbije jaren concentreerden we ons dan ook, samen met PACKED, op de geautomatiseerde doorstroming van de metadata in de registratiesystemen via een datahub.

Begin september 2019 vond in Kyoto de General Conference van ICOM plaats, een driejaarlijkse bijeenkomst voor museumprofessionals. Meer dan 4.500 deelnemers van over de hele wereld waren daar aanwezig om kennis en expertise uit te wisselen. Tijdens de conferentie zijn er zowel plenaire sessies (waarvan die over de nieuwe museumdefinitie het meest over de tongen gegaan is), als bijeenkomsten van de verschillende thematische comités.

CAMOC (The International Committee for the Collections and Activities of Museums of Cities) is de koepelorganisatie voor stadsmusea. Het is een ideaal forum om

De International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centers (IAML) is de internationale koepelorganisatie van muziekbibliotheken, muziekarchieven en documentatiecentra met ca. 2.000 individuele en institutionele leden uit 45 landen. De organisatie heeft een website, een tijdschrift, organiseert jaarlijks een congres, en heeft een bijzonder actieve werking via commissies, comités en werkgroepen. IAML is ook lid van de International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), de International Council on Archives (ICA), het European Bureau of Library,