In dit train-de-trainer-traject leren we u als initiatiefnemer en trekker een volledig Buurten met erfgoed-proces uit te tekenen en lokaal op te starten, zodat het kan uitmonden in schoolactiviteiten die gepresenteerd worden op Erfgoeddag 2022.
Iedereen met interesse voor Unesco of betrokken bij Unesco-netwerken, -programma's of -erkenningen in Vlaanderen is welkom op deze Unesco-trefdag.
Een nieuwe, internationaal gedragen museumdefinitie is in de maak. Mét inspraak van nationale en internationale ICOM-comités. ICOM Belgium Flanders en FARO houden op 10 september een brainstormmoment.
De online conferentie Into Culture geeft u handvatten om potentiële bezoekers te begrijpen en te inspireren door slim gebruik te maken van data.
Op Atelier Innovatie, een organisatie van de provincie Vlaams-Brabant komt u alles te weten over de provinciale innovatiesubsidie en krijgt u informatie uit eerste hand van partners die u voorgingen met een succesvol innovatieproject.
Participatie is een van de functies uit het Cultureelerfgoeddecreet en bovendien een opdracht voor álle medewerkers in de organisatie. In deze basiscursus leert u de theoretische achtergronden kennen en duiken we samen in de praktijk.
Deze basiscursus helpt u van start te gaan met uw eigen registratie of uw bestaande registratie te optimaliseren.
Erfgoed is overal, en erfgoed maakt nieuwsgierig. U kunt er heel veel kanten mee uit. De grote vraag is dan: hoe begint u er heel concreet aan? Hoe doet u dat, een prikkelende erfgoedactiviteit voor kinderen en jongeren opzetten?
Stad Mechelen, Het Hannah Arendt Instituut en Avansa organiseren een lezingenreeks over ons koloniaal verleden. Centraal staat de impact ervan op cultuur en de publieke ruimte vandaag.
Op 17-18 juni wordt het Creative Europe-programma 2021-2027 officieel online aangekondigd onder het Portugees voorzitterschap van de Raad van Europa.