Tijdens deze infosessie krijgt u meer uitleg over de Brexit Adjustment Reserve. In de aansluitende schrijfsessie wordt u geholpen bij uw dossier.
Op deze Forumdag maakt u kennis met inspirerende creatieve werkvormen om u als leerkracht te versterken in het omgaan met de ongemakkelijke gesprekken die historische thema’s kunnen oproepen.
Tijdens deze studiedag leert u hoe u een win kunt creëren voor de vrijwilliger, de organisatie, het vrijwilligerswerk en de samenleving. Hoe ruimt u obstakels uit de weg en springt u met z’n allen over de hindernissen?
Op zaterdag 25 maart komt het lerend netwerk rond reuzencultuur in kader van het project Focus Vakmanschap opnieuw samen. Plaats van afspraak wordt Bolwerk in Kortrijk, de thuis van reuzin Kleine Emma.
De opzet van deze lessenreeks is de deelnemers grondig kennis te laten maken met diverse bronnen uit het ancien régime (14de-18de eeuw) die in het Rijksarchief bewaard worden.
Het is niet eenvoudig om nieuwe vrijwilligers te vinden. Jonge vrijwilligers aantrekken lijkt nog moeilijker. En als u dan die witte raaf gevonden hebt, hoe houdt u die dan aan boord?
Wil u graag informatie vinden over een kapel in uw buurt? Of wil u een activiteit organiseren gelinkt aan een kapel? Dan is deze vormingsreeks iets voor u.
Het GRACE-netwerk (Ghent Research institute for Art and cultural heritage Crime and law Enforcement) organiseert zijn eerste studiedag over erfgoed en kunstcriminaliteit op 27 februari.
In deze workshopreeks wordt u begeleid om het barrièremodel voor kunstcriminaliteit doeltreffend te implementeren in uw organisatie.
Dit ICAG-seminarie wordt gehouden in het Engels en vindt plaats op maandag 13 februari 2023, 13.00 - 14.00 uur.