De vijfde editie van BeMuseum vindt dit jaar plaats in het CIVA, Brussel
BANG! (Conference of European National Librarians) organiseert op 28 oktober een tweede gratis webinar. Ditmaal wordt ingezoomd op de mogelijkheden die het tentoonstellen van boeken biedt om een divers publiek aan te spreken.
Op 7 oktober 2021 vraagt OCE uw stem en visie op de toekomst van de belangenbehartiging voor het cultureel-erfgoedveld.
Omdat het Verenigingsloket niet succesvol tot stand kan komen zonder die verenigingen zelf, organiseert het projectteam op 28 oktober 2021 een online webinar dat zich specifiek richt tot verenigingen.
ODIS, de grootste historische databank van Vlaanderen, organiseert op vrijdag 24 september 2021 opnieuw een ontmoetingsdag. Dit jaar wordt u verwelkomd in Gent, bij ODIS-partner Liberas.
Deze cursus biedt een dagvullend programma met tal van praktische tips om in uw kerk van start te gaan met het opstellen van een erfgoedinventaris.
Op 13 en 14 oktober organiseren La Maison Autrique en het Belgisch Stripcentrum een seminarie over 'Erfgoed en Strip'. Voertaal is Frans.
Dit webinar is er voor trekkers van beleidsplanningstrajecten en leden van interne planningsteams, die op zoek zijn naar heldere informatie over het opzetten van (aspecten van) een beleidsplanningsproces.
Op 23 september vindt de internationale conferentie Women, Design & Heritage plaats in het Museum voor Kunst & Geschiedenis in Brussel, als sluitsteen van het Wiki Women Design-project.
Tijdens deze studiedag deelt PARCUM de resultaten van het onderzoek 'Depotkerken in Vlaanderen?'