Zelfstandig fondsenbeheerder voor het thema ‘erfgoed’ (m/v)

Functieomschrijving

De Koning Boudewijnstichting heeft als opdracht bij te dragen tot een betere samenleving.

De Stichting is in België en Europa een actor van verandering en innovatie in dienst van het algemeen belang en van de maatschappelijke cohesie. Ze zet zich in om een maximale impact te realiseren door de competenties van organisaties en personen te versterken. Ze stimuleert doeltreffende filantropie bij personen en ondernemingen.

Integriteit, transparantie, pluralisme, onafhankelijkheid, respect voor diversiteit en bevorderen van solidariteit zijn haar belangrijkste waarden.

Haar actiedomeinen momenteel zijn armoede en sociale rechtvaardigheid, filantropie, gezondheid, duurzame ontwikkeling, maatschappelijk engagement, ontwikkeling van talenten, democratie, Europese integratie, erfgoed en ontwikkelingssamenwerking.

De Koning Boudewijnstichting werd opgericht in 1976, toen Koning Boudewijn 25 jaar koning was.

De Koning Boudewijnstichting is op zoek naar een zelfstandig fondsenbeheerder voor het thema ‘erfgoed’ (m/v).

Taken:

 • Coördineren van meerdere fondsen beheerd door de Koning Boudewijnstichting.
 • Het secretariaat verzorgen van de verschillende activiteiten van de fondsen:
  • voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen van het bestuurscomité van de fondsen;
  • verslagen maken en uitvoeren van de beslissingen;
  • lanceren en opvolgen van projectoproepen;
  • plannen en organiseren van diverse activiteiten: opvolging van de laureaten (restauratie van kunstwerken, publiekswerking, aankopen van kunstwerken, organiseren van events, ….), het concretiseren van de ideeën van de filantropen, het organiseren van prijsuitreikingen, …;
  • communiceren over de activiteiten in overleg met de communicatieverantwoordelijken (pers, website, sociale netwerken);
  • beheer van kunstwerken (bruikleen, inventaris, depot, …);
  • voorstellen uitwerken voor de strategie van de fondsen; 
  • budgetbeheer voor de projecten/fondsen.
 • Aandacht hebben voor de impact van de fondsen, o.m. door samenwerking tussen fondsen, het regelmatig evalueren van de activiteiten en/of processen van de projecten/fondsen en indien nodig nuttige voorstellen formuleren.
 • Contactpersoon zijn voor de stichter, voorzitter en leden van de bestuurscomités.
 • Tussenpersoon zijn voor de actoren op het terrein en het bestuurscomité:
  • know how van de thema’s en methodes van de projecten/fondsen opbouwen;
  • uitbouwen en onderhouden van een netwerk van stakeholders.
Functieprofiel
 • Je hebt ervaring met projectmanagement en bent een uitstekend planner en organisator;
 • je geeft input voor de strategie van de fondsen;
 • je hebt een algemene kennis met betrekking tot erfgoed in de brede zin (roerend, architectuur, natuur, muziek,…) en je hebt contacten met actoren op het terrein (potentiële partners, ondernemingen, publieke instellingen, …);
 • jouw werkterrein is vooral regionaal en federaal;
 • je bent flexibel en hebt talent als facilitator; 
 • je identificeert opportuniteiten en neemt initiatief;
 • je bouwt gemakkelijk netwerken uit en onderhoudt goede contacten met allerhande stakeholders;
 • je hebt redactie- en communicatievaardigheden;
 • je kan een budget beheren;
 • je werkt autonoom.

Je hebt:

 • een master diploma; 
 • uitstekende intermenselijke vaardigheden;
 • mondelinge en redactionele vaardigheden;
 • een gezonde dosis emotionele en sociale intelligentie;
 • talenkennis : vlot gebruik van het Nederlands en het Frans, zowel gesproken als geschreven, en een goede kennis van het Engels;
 • kennis van de courante softwarepakketten : Word, Outlook, Excel, Powerpoint en sociale media.

Als zelfstandige zal u deze opdrachten uitvoeren via een dienstverleningsovereenkomst.

Praktische informatie

Interesse? Stuur uw brief + c.v. tegen uiterlijk 7 juni 2019 naar mevrouw Pascale Criekemans, Brederodestraat 21 in 1000 Brussel of per e-mail: criekemans.p@kbs-frb.be

Voor meer info kan u bellen naar 02 549 02 14 of kijk op kbs-frb.be

Praktische info

Titel
Zelfstandig fondsenbeheerder voor het thema ‘erfgoed’ (m/v)
Werkgever
Koning Boudewijnstichting
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

In de gloednieuwe toolbox 'Erfgoed waarderen' verzamelen we voor u alle informatie die u nodig heeft om een waardering tot ...
Staat het vinden van nieuwe invalshoeken of inspiratie voor uw erfgoedwerking op uw lijstje van goede voornemens? Dan hebben wij ...
De afgelopen maanden presenteerden verschillende organisaties hun nieuwe multimediale tour in de ErfgoedApp. Benieuwd om te ontdekken welke dat zijn?