Zelfstandig academisch personeel, Erfgoedstudies (Preventieve conservatie en erfgoedcollectiemanagement)

Functieomschrijving

Zelfstandig academisch personeel, Erfgoedstudies (Preventieve conservatie en erfgoedcollectiemanagement) - 2020ZAPFOWEX036

De Faculteit Ontwerpwetenschappen heeft volgende voltijdse vacature: zelfstandig academisch personeel in het domein erfgoedstudies, meer bepaald preventieve conservatie en erfgoedcollectiemanagement.

Uw opdracht

 • U doceert en draagt bij aan opleidingsonderdelen op bachelor- en masterniveau binnen de leerlijnen Erfgoedrestaurator, Erfgoed(data)conservator, Erfgoedstrateeg en Erfgoedonderzoeker (24 ECTS/jaar), zoals bijvoorbeeld Administratie erfgoedbeherende instellingen (BA1), Museum en depot (BA2), Preventieve conservatie (BA2), Projectmanagement roerend en immaterieel erfgoed (BA2) of andere, nog te ontwikkelen, opleidingsonderdelen rond de 10 schadefactoren of andere thema’s.
 • U begeleidt bachelor-, master- en doctoraatsstudenten.
 • U bouwt onderzoek uit in het domein van de preventieve conservatie, collectiemanagement en -strategie binnen een ruimere, transdisciplinaire context.
 • U verwerft en beheert onderzoeksfondsen.
 • U bouwt actief verder aan uw netwerk met stakeholders in de (boven)lokale, Vlaamse, nationale, Europese en internationale erfgoedsector.
 • U neemt interne beleidstaken op.
 • Ook dienstverlening behoort tot uw takenpakket: u verleent onder andere advies binnen en buiten de UAntwerpen en fungeert als expert/reviewer voor binnen- en buitenlandse instellingen.
Functieprofiel
 • U bezit een doctoraat op proefschrift.
 • U hebt enkele jaren postdocervaring of gelijkwaardig.
 • U hebt affiniteit met en zo mogelijk ervaring in de erfgoedsector en uw expertise is complementair aan de expertise binnen de onderzoeksgroep Arches in de Faculteit Ontwerpwetenschappen van de Universiteit Antwerpen.
 • U kan ervaring voorleggen in het opzetten en uitvoeren van onderzoeksprojecten in het betrokken vakgebied en het verwerven van de nodige fondsen ter verwezenlijking daarvan strekt tot aanbeveling.
 • U hebt een internationaal wetenschappelijk curriculum en verricht kwalitatief hoogstaand wetenschappelijk onderzoek in het (bredere) vakgebied.
 • U legt in uw onderwijs de juiste accenten die passen binnen de visie op onderwijs van de Universiteit Antwerpen.
 • Uw onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij de beleidslijnen van de universiteit en binnen de visie van de Antwerp Cultural Heritage Sciences (ARCHES).
 • U beschikt over (potentiële) leiderschapskwaliteiten.
 • U bent kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht.
 • Indien u de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, bent u bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. Zodra u een lesopdracht opneemt als (co)titularis, kunt u aantonen dat u de onderwijstaal van het opleidingsonderdeel op het ERK-niveau C1 beheerst. De Universiteit Antwerpen ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving.
Aanbod
 • Ofwel een aanstelling in de graad van docent, in tijdelijk dienstverband in het tenure track stelsel voor een duur van vijf jaar. Deze periode mondt uit in een onmiddellijke vaste benoeming in de graad van hoofddocent, als het universiteitsbestuur de prestaties van betrokkene gunstig beoordeelt op basis van vooraf gestelde en bekend gemaakte beoordelingscriteria;
 • of een voltijds ambt in de graad van hoofddocent of hoger, die in principe aanleiding geeft tot een benoeming in vast verband. Het universiteitsbestuur kan, in geval van een eerste benoeming tot lid van het ZAP, overgaan tot een aanstelling in tijdelijk dienstverband voor een duur van ten hoogste drie jaar. Deze periode mondt uit in een vaste benoeming indien het universiteits­bestuur de prestaties van betrokkene gunstig beoordeelt;
 • datum van indiensttreding is 1 september 2020;
 • een brutomaandwedde van een voltijds docent varieert van € 4.255,06 tot € 6.272,13; en voor een voltijds hoofddocent van € 4.872,61 tot € 7.654,80;
 • een dynamische en stimulerende werkomgeving.
Praktische informatie
 • U kunt alleen online solliciteren, en dat tot uiterlijk 22 maart 2020.
 • Uw kandidatuur gaat gepaard met een motivatiebrief, een onderzoeksplan en een visie op onderwijs.
 • Er gebeurt een preselectie op basis van de ingediende kandidaturen; de verdere selectieprocedure is functiegericht en wordt door de selectiecommissie vastgesteld.
 • De interviews van de door een selectiecommissie gepreselecteerde kandidaten zullen plaatsvinden op 5 mei 2020.
 • Voor informatie over het invullen van het sollicitatieformulier kunt u contact opnemen met jobs@uantwerpen.be.
 • Met inhoudelijke vragen over de functie kunt u terecht bij prof. dr. Marc Jacobs, marc.jacobs@uantwerpen.be.
 • De Universiteit Antwerpen is een gezinsvriendelijke organisatie, met aandacht voor gelijke kansen en diversiteit. Ons HR-beleid voor onderzoekers werd door de Europese Commissie bekroond met het kwaliteitslabel HR Excellence in research.

We steunen het initiatief Science4Refugees en moedigen asielzoekers en vluchtelingen met een wetenschappelijk profiel aan om te solliciteren bij de Universiteit Antwerpen.

Praktische info

Titel
Zelfstandig academisch personeel, Erfgoedstudies (Preventieve conservatie en erfgoedcollectiemanagement)
Werkgever
Universiteit Antwerpen
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

Deze versie van de ErfgoedApp werd ontwikkeld voor en met de steun van Museum Hof van Busleyden en Musea Brugge ...
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal
In de gloednieuwe toolbox 'Erfgoed waarderen' verzamelen we voor u alle informatie die u nodig heeft om een waardering tot ...