ZAP en postdoctoraal onderzoeker / werkleider (KMSB) Abbey Rd. Revisited. A critical study and remedy for the Meunier Museum as a satellite of the RMFAB

Functieomschrijving

De Universiteit Antwerpen is een dynamische, toekomstgerichte Europese universiteit. We bieden vernieuwend academisch onderwijs aan meer dan 20 000 studenten, verrichten baanbrekend wetenschappelijk onderzoek en spelen een belangrijke dienstverlenende rol in de maatschappij. We zijn een van de grootste, meest internationale en innovatieve werkgevers van de regio. Met meer dan 6 000 medewerkers uit 100 verschillende landen bouwen we dagelijks aan de wereld van morgen. Door wetenschappelijk toponderzoek verleggen we grenzen en geven we de richting aan. De richting van de toekomst. En die kan jij mee bepalen.

De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) maken deel uit van de federale wetenschappelijke instellingen, die op hun beurt worden geleid door de FOD Wetenschapsbeleid. Als openbare dienst verrichten zij wetenschappelijk onderzoek en beheren zij een collectie van meer dan 20 000 kunstwerken (voornamelijk beeldhouwwerken, schilderijen en werken op papier) die dateren van de 15e eeuw tot vandaag. Ongeveer 2 500 stukken worden tentoongesteld in de verschillende Brusselse museumafdelingen: het Old Masters Museum, het Museum voor Moderne Kunst, het Magritte Museum, het Fin-de-Siècle Museum, het Wiertz Museum en het Meunier Museum. De musea organiseren tijdelijke tentoonstellingen om kennis over te dragen aan een zo breed mogelijk publiek, publiceren wetenschappelijke catalogi en beheren de grootste gespecialiseerde bibliotheek over Belgische kunstgeschiedenis.

De Faculteit Ontwerpwetenschappen van de Universiteit Antwerpen en de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) hebben de volgende voltijdse vacature (100%) vacant.

Deze functie bestaat uit 2 samenhangende aanstellingen in de context van het FED-tWIN financieringsprogramma van de federale overheid met name:

 1. Deeltijdse (10%) aanstelling als Zelfstandig Academisch Personeel en deeltijdse (40%) aanstelling als postdoc navorser bij UAntwerpen, Faculteit Ontwerpwetenschappen, ARCHES onderzoeksgroep (Opleidingen Erfgoedstudies en Conservatie-Restauratie)
 2. Deeltijdse (50%) aanstelling als Werkleider (Klasse SW2) bij de KMSKB

FED-tWIN is een federaal onderzoeksprogramma van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid (BELSPO) met als doel het stimuleren van een duurzame samenwerking tussen tien federale wetenschapsinstellingen en Belgische Universiteiten door de financiering van gezamenlijke onderzoeksprofielen.

Small museum entities that are part of a larger museum group are often not a priority as far as strategic management is concerned. The geographical distance to the mother museum creates a mental gap that helps to understand why in general these ‘satellite museums’ lack resources, are short in personnel, have problems with their buildings, and even have difficulties to offer the adequate material conditions for the preservation of artworks. Although suited for experiencing heritage, the small scale causes gigantic challenges, but also new experiences and alternative tourism potential. Precisely these problems and issues will be addressed and tackled in this project on the Meunier Museum. It will mobilize an important series of scholarly resources and will generate new experiences and insights that are relevant and innovating in museology and heritage sciences and practices. The current project is (on) the front zone and the intersection of several scholarly disciplines: art history, history, conservation-restoration science (of both immovable and movable heritage), museology, critical heritage studies, policy studies, tourism studies and cultural management sciences.

Een gedetailleerde beschrijving, inclusief werkplan voor de eerste twee jaar, kan verkregen worden via marc.jacobs@uantwerpen.be of davy.depelchin@fine-arts-museum.be.

Uw opdracht aan de Universiteit Antwerpen

De 10% ZAP-opdracht richt zich op de drie kerntaken van het Zelfstandig Academisch Personeel, namelijk onderwijs , onderzoek en dienstverlening. De 40% BAP-opdracht is gericht op onderzoek.

Onderwijs

 • Je verstrekt kwalitatief hoogstaand onderwijs in het domein Conservatie-Restauratie.
 • Jouw onderwijsopdracht (6 ECTS) evolueert in functie van de opleidingsprogramma’s. Je doceert praktijkgerichte opleidingsonderdelen zoals “Museum Studies”, “Preventieve conservatie” “Erfgoedbeheer” en/of “Transdisciplinair projectbeheer” op Bachelor- of Masterniveau
 • Je werkt mee aan de ontwikkeling van activerende, studentgecentreerde en competentiegerichte opleidingsonderdelen en studieprogramma’s.
 • Je begeleidt jaarlijks een aantal bachelor-, master- en/of doctoraatsstudenten.

Onderzoek

 • Je bouwt zelfstandig onderzoek uit in het domein van erfgoedstudies, museumstudies, bezoekersstudies en conservatie-restauratie met bijzondere aandacht voor het Meunier Museum, dat behoort tot de KMSB.
 • Je initieert nieuwe onderzoekslijnen en coördineert de voortgang van wetenschappelijke Je participeert eveneens in de lopende onderzoeksprogramma’s.
 • Je verwerft en beheert (inter)nationale onderzoeksfinanciering.
 • Je bouwt actief verder aan netwerken met stakeholders in de erfgoedsector van lokaal tot internationaal niveau.

Dienstverlening

 • Je neemt interne beleidstaken op.
 • Je neemt interne en externe opdrachten van wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening Je verleent onder meer advies binnen en buiten de UAntwerpen en fungeert als expert/reviewer voor binnen- en buitenlandse instellingen.

Uw opdracht aan de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

 • Je onderzoekt de kleinschalige museale fenomenen die zich voordoen in het Meuniermuseum, u denkt na over de toekomst van het gebouw en de collectie en u reikt oplossingen op maat aan voor de problemen waarmee ze worden geconfronteerd.
 • Je faciliteert en coördineert een geïntegreerde analyse van de museuminfrastructuur en - materialen, het in kaart brengen van de structurele problemen en een risicoanalyse voor de erfgoedcollectie die in het Meuniermuseum wordt bewaard.
 • Je overlegt geregeld met de conservator van het Meunier Museum.
 • Met de conservator van het Meunier Museum als partner bouw je actief aan netwerken met actoren uit de erfgoedsector van lokaal tot internationaal niveau.
 • Je versterkt de samenwerking met de Universiteit Antwerpen door de case van het Meunier Museum te integreren in jouw onderwijs.
 • Je draagt actief bij tot de conservatie van de Meunier-collectie en het gebouw waarin ze is ondergebracht.
 • De kandidaat moet ook nadenken over de ontwikkeling van een data management plan (in overeenstemming met de FAIR-principes voor het beheer van onderzoeksgegevens), de coördinatie tussen de werkpakketten verzekeren en de samenwerking met collega's in beide organisaties De kandidaat moet zich ook houden aan de 'Ethische Code voor Wetenschappelijk Onderzoek in België', waarin de belangrijkste principes van ethisch verantwoord wetenschappelijk handelen zijn opgenomen.
Functieprofiel
 • Je behaalde een doctoraat op proefschrift in het domein van de conservatie-restauratie, erfgoedstudies, kunstgeschiedenis of -wetenschappen, architectuur, geschiedenis of cultuurgeschiedenis.
 • Het doctoraat werd behaald maximaal 12 jaar voorafgaand aan de vooropgestelde uiterste indieningsdatum van de Deze periode van 12 jaar wordt verlengd met één jaar voor elke afwezigheid door zwangerschap, ouderschaps- of adoptieverlof, alsook elke langdurige afwezigheid door ziekte van de kandidaat of en langdurige afwezigheid door ziekte van een familielid uit eerste graad.
 • Om te komen tot een reeks aanbevelingen en interventies die in een museum kunnen worden geïmplementeerd op basis van een zeer rijk dossier, zijn de bemiddelings- en coördinatievaardigheden van de FED-tWIN onderzoeker van cruciaal Hij/zij moet een facilitator en teamspeler zijn met een brede interesse in museale fenomenen die een waardevolle inbreng kan ontwikkelen in een transdisciplinair onderzoeksproject. Hij/zij moet affiniteit hebben met de betrokken disciplines, gaande van museumbeheer over conservatie- restauratie tot participatieve methoden.
 • Je hebt een diepgaande interesse en bij voorkeur ervaring in de studie en het beheer van erfgoedsites, collecties en musea, beheer van erfgoedsites, bezoekersstudies, participatieve methoden, en/of (preventieve) conservatie en Transdisciplinaire ambities en een praktijkgerichte instelling zijn vereist.
 • Je toont leiderschapspotentieel en je geeft blijk van organisatievermogen.
 • Je gaat kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht te werk.
 • Je hebt aantoonbare expertise in het organiseren en verzorgen van colleges in een academische context en in het begeleiden en opvolgen van bachelor- en masterscripties.
 • Je kan aantonen dat je vertrouwd bent met diverse wetenschappelijke analysemethoden en bent in staat de resultaten te interpreteren en deze historisch te contextualiseren.
 • Je neemt initiatief wanneer Ervaring met het organiseren en leiden van vergaderingen is eveneens vereist.
 • Je bent gemotiveerd om zowel in een museale als in een universitaire context te werken. Jouw expertise is complementair aan de expertise binnen de onderzoeksgroep ARCHES van UAntwerpen en binnen de KMSKB.
 • Je kan ervaring voorleggen in het opzetten en uitvoeren van onderzoeksprojecten in het betrokken Het verwerven van de nodige fondsen ter verwezenlijking van deze projecten strekt tot aanbeveling.
 • Jouw onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij het facultaire en universitaire onderzoeksbeleid. Je hebt een uitstekend onderzoeksdossier met impactvolle publicaties opgebouwd.
 • Jouw onderwijscompetenties sluiten aan bij de onderwijsvisie van de Universiteit Je bent gemotiveerd om je didactische vaardigheden verder te ontwikkelen via de aangeboden professionaliseringsmogelijkheden.
 • Indien je de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, ben je bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau Zodra je een lesopdracht opneemt als (co)titularis, kan je aantonen dat je de onderwijstaal van het opleidingsonderdeel op het ERK-niveau C1 beheerst. We ondersteunen internationale medewerkers met een integratietraject en bieden een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving.

Plaatsen van tewerkstelling

 • UAntwerpen: Blindestraat 9, 2000 Antwerpen
 • KMSKB: Museumstraat 9, 1000 Brussel
Aanbod

De Universiteit Antwerpen biedt

 • Een deeltijdse 10% aanstelling als ZAP-lid voor een periode van 3 jaar en een deeltijds (40%) contract ( onbepaalde duur) als postdoctoraal onderzoeker
 • De ZAP-aanstelling is hernieuwbaar na positieve evaluatie. De graad van je ZAP-aanstelling (docent, hoofddocent, hoogleraar of gewoon hoogleraar) bepalen we op basis van je professionele ervaring en academische Jouw brutomaandwedde als ZAP-lid wordt berekend volgens de barema’s voor het Zelfstandig Academisch Personeel en pro rata berekend op basis van het tewerkstellingspercentage.
 • Je brutomaandwedde als postdoctoraal onderzoeker wordt berekend volgens het barema van doctor-assistent in de loonschalen voor het Bijzonder Academisch Personeel.
 • Je werkt grotendeels op de Stadscampus, in een dynamische en stimulerende werkomgeving.
 • Lees hier meer over werken bij de Universiteit Antwerpen en ontdek alle andere voordelen.

De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten bieden

 • Een deeltijdse (50%) aanwerving als Werkleider (klasse SW2) met de daaraan verbonden weddeschaal SW21 in contractueel dienstverband
 • Een contract van onbepaalde duur
 • Bijkomende voordelen: als personeelslid van de KMSKB kan je rekenen op een aantal voordelen zoals een fietsvergoeding, gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, gratis hospitalisatieverzekering, allerhande sociale voordelen, flexibele werkuren en een werkplek die vlot bereikbaar is met het openbaar vervoer (5 minuten wandelen van Brussel- Centraal).

Datum van indiensttreding bij beide instellingen: tweede helft 2022, in overleg met de kandidaat.

Praktische informatie

De Europese Commissie bekroonde het HR-beleid van de Universiteit Antwerpen met de HR  Excellence in Research Award. We zijn een duurzame, gezinsvriendelijke organisatie die maximaal in de groei van medewerkers investeert. We stimuleren diversiteit en hechten veel belang aan een inclusieve werkomgeving met gelijke kansen - ongeacht gender, functiebeperking, afkomst, levensbeschouwing, seksuele oriëntatie of leeftijd. Wij moedigen mensen met een diverse achtergrond en diverse eigenschappen aan om te solliciteren.

Praktische info

Titel
ZAP en postdoctoraal onderzoeker / werkleider (KMSB) Abbey Rd. Revisited. A critical study and remedy for the Meunier Museum as a satellite of the RMFAB
Werkgever
Universiteit Antwerpen en KMSKB
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...
Hebt u een vraag over uw dagelijkse erfgoedpraktijk? Het antwoord vindt u in FARO’s Erfgoedwijzer. Daarin wijzen we u de ...
Goed nieuws voor wie verantwoordelijk is voor de educatieve werking van een museum, archief, erfgoedbibliotheek of erfgoedcel, want via Erfgoedwijs.be ...