Wetenschappelijk medewerker tentoonstellingsontwikkeling Gallo-Romeins Museum

Functieomschrijving

De wetenschappelijk medewerker werkt mee aan de conceptuele en inhoudelijke ontwikkeling van een nieuwe permanente tentoonstelling (teksten, films, kaarten ..). Hiervoor verzamelt, selecteert en synthetiseert hij/zij wetenschappelijke informatie (over objecten), m.b.t. het gebied van de civitas Tungrorum.

Functieprofiel

Houder van het diploma: master of daarmee gelijkgesteld.

Aanbod
  • Contract onbepaalde duur
  • Wervingsreserve 2 jaar
  • Voltijdse arbeidsovereenkomst 38u/week
  • Maaltijdcheques
  • Hospitalisatieverzekering
  • Significant aanvullend pensioen …
  • Verloningsbarema: wetenschappelijk medewerker - A1a/A2a: €3170,07 - €5252,02/maand
Praktische informatie

Meer informatie: personeelsdienst@stadtongeren.be of website Stad Tongeren: www.tongeren.be/vacatures

Voorafgaandelijk aan de selectieproeven kan er een preselectie worden uitgevoerd.

Interesse? Je kandidaat stellen kan d.m.v. een sollicitatieformulier en sollicitatiebrief, aangevuld met curriculum vitae met foto, afschrift diploma en rijbewijs. Het sollicitatieformulier, de functiebeschrijving, de formele voorwaarden … kun je terugvinden en downloaden via de hogergenoemde website.

Alle nodige stukken moeten worden verstuurd (datum poststempel is bepalend) aan het College van Burgemeester en Schepenen Stad Tongeren, AC Praetorium,  Maastrichterstraat 10, 3700 Tongeren of tegen ontvangstbewijs worden afgegeven op de personeelsdienst van de Stad Tongeren (per e-mail op personeelsdienst@stadtongeren.be wordt ook aanvaard) en dit uiterlijk op 20 september 2020.

Praktische info

Titel
Wetenschappelijk medewerker tentoonstellingsontwikkeling Gallo-Romeins Museum
Werkgever
Stad Tongeren
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

In een gloednieuw online dossier praten de FARO-medewerkers beginnende erfgoedwerkers bij over recente trends en verschuivingen.
Op 10 en 11 december 2020 brengt 'Cultural Heritage for Mental Health 2' voor de tweede keer experten uit heel ...
Tijdens het Groot Onderhoud 2019 bogen maar liefst 400 deelnemers zich over het thema 'Meerstemmigheid en conflict'. De meest markante ...