Wetenschappelijk medewerker SW1 (m/v/x) ‒ Labo dendrochronologie

Functieomschrijving

Sinds 1948 wijdt het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) zich aan de zorg voor het Belgische erfgoed: van de restauratie van kunstwerken tot advies over de bewaringstoestand, van de datering van archeologische resten tot de identificatie van vervalsingen. Als pionier in de interdisciplinaire studie van kunstwerken en monumenten is het KIK een echte referentie op het gebied van erfgoed. Wij beschikken over specialisten met jarenlange ervaring, de meest geavanceerde technologieën, een verrijkend stageprogramma en een uitgebreid internationaal netwerk. Het KIK is een dynamische organisatie met ongeveer 150 medewerkers. In deze familiale omgeving werken Franstaligen, Nederlandstaligen en Engelstaligen nauw samen. Daarnaast maken we via onze website, nieuwsbrief en sociale netwerken een steeds groter wordende gemeenschap van amateurs en professionals bewust van erfgoedbehoud. www.kikirpa.be

Om het Labo dendrochronologie te versterken, zijn wij op zoek naar een Wetenschappelijk medewerker SW1 (m/v/x) ‒ Labo dendrochronologie voor een voltijds contract van een jaar, met mogelijkheid tot verlenging, dat ten vroegste op 1 september 2023 ingaat.

Je zal in het Labo dendrochronologie werken, dat deel uitmaakt van het Departement laboratoria. De te vervullen functie bestaat voornamelijk uit het uitvoeren van dendrochronologische dateringsstudies als onderdeel van onze wetenschappelijke dienstverlening, en je zal deelnemen aan interdisciplinaire projecten binnen het Instituut en met onze externe medewerkers, voornamelijk in België.

Wat zijn je taken?

 • Dendrochronologisch veldwerk en het verzamelen van dendrochronologische gegevens in het kader van archeologisch onderzoek (ondergrond en gebouwen) en kunstwerken (in overleg met de betrokkenen): staalname, foto-opnames; voorbereiding van monsters, meting van jaarringen tot op 1/100 mm;
 • Dendrochronologische datering via gespecialiseerde software;
 • Interpretatie van dateringsresultaten;
 • Opstellen van verslagen over wetenschappelijke studies (context van de staalname, interpretatie, modellering en rapportage van analyseresultaten);
 • Overleg en samenwerking met betrokkenen, inclusief het verzorgen van administratieve ondersteuning bij opdrachten en projecten (offertes, facturen, organisatie van vergaderingen, enz.);
 • Kennisdeling van de resultaten (wetenschappelijke artikels en artikels voor een breder publiek, deelname aan (inter)nationale symposia, conferenties, enz.);
 • Deelnemen aan en betrokken zijn bij de dagelijkse werking en diverse activiteiten binnen het dendrochronologisch laboratorium en het Instituut.
Functieprofiel

Wat zijn je talenten?

 • Je hebt een masterdiploma dat rechtstreeks verband houdt met dendrochronologie (archeologie, archeometrie, houttechnologie, agronomie, bosbeheer, enz.), of een gelijkwaardige wetenschappelijke achtergrond.
 • Je hebt ervaring met dendrochronologische datering (praktische vaardigheden in het nemen en verwerken van stalen, meten van jaarringen, relatief dateren van dendrochronologische reeksen, interpreteren van resultaten in een archeologische of kunsthistorische context).
 • Je bent vertrouwd met IT-instrumenten en software voor dendrochronologische metingen en dateringen.
 • Je hebt de nodige vaardigheden om informatie te analyseren, te synthetiseren en te presenteren.
 • Je hebt organisatorische -, communicatieve - en samenwerkingsvaardigheden.
 • Je bent in staat om in teamverband en zelfstandig te werken.
 • Je hebt een goed aanpassingsvermogen.
 • Je bent proactief ingesteld.

Extra troeven

 • Je kan je ervaring met dendrochronologie aantonen met voorbeelden van wetenschappelijke verslagen.
 • Je ervaring in identificatie van houtsoorten, antracologie, xylologie zal worden beschouwd als een grote troef.
 • Je kunt mondeling en schriftelijk communiceren in het Frans.
 • Je kunt mondeling en schriftelijk communiceren in het Engels.
 • Je hebt ervaring met archeologisch onderzoek.
 • Je hebt ervaring met het presenteren van onderzoek op (inter)nationale
 • conferenties en via schriftelijke bijdragen.
 • Je beschikt over een rijbewijs.

Wat heb je nodig om te solliciteren?

 • Je hebt een diploma hoger onderwijs van het lange type (licentiaat of master), bijvoorbeeld in archeologie/kunstgeschiedenis/geschiedenis, archeometrie, agronomische wetenschappen, archeowetenschappen, archeobotanie. Je behaalde je diploma aan een Belgische universiteit of hogeschool of aan een instelling in het buitenland, waarvoor je een gelijkwaardigheidsattest kan voorleggen;
 • Je bent afgestudeerd aan een Nederlandstalige onderwijsinstelling of je bent in het bezit van een door de Selor uitgereikt taalcertificaat (artikel 7 of 12). Als je Franstalig bent, kan je ook voor deze functie in het Frans solliciteren. Raadpleeg de vacature in het Frans.
Aanbod
 • Een voltijds contract (100%) als wetenschappelijk medewerker SW1, voor een bepaalde periode van een jaar, ten vroegste te beginnen op 1 september 2023 ingaat, met de mogelijkheid tot verlenging na een jaar;
 • Naargelang je relevante ervaring een bruto maandsalaris van minimum 3646,48 euro (volgens de huidige index), plus vakantiegeld en eindejaarsuitkering;
 • Glijdende werkuren in een 38-urige werkweek (met de mogelijkheid tot telewerk voor maximaal drie dagen per week);
 • Een aangename werkomgeving in een historisch gebouw gelegen in een groene omgeving (Jubelpark, Brussel);
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en mogelijkheid tot fietsvergoeding;
 • Voordelige collectieve hospitalisatieverzekering;
 • Fed+ voordeelkaart.
Praktische informatie

Solliciteren? Stuur je motivatiebrief, je cv en een kopie van je diploma (met een gelijkwaardigheidsattest als je je diploma aan een buitenlandse instelling hebt behaald) uiterlijk op 7 juni 2023 om middernacht per e-mail naar vacature@kikirpa.be, ter attentie van de Algemeen Directeur, mevrouw Hilde De Clercq en in kopie naar pascale.fraiture@kikirpa.be met vermelding van "Vacature wetenschappelijk medewerker SW1 (m/v/x) – Labo dendrochronologie".

Wij zullen je in de week van 12 juni meedelen of je al dan niet wordt uitgenodigd voor een gesprek (face-to-face of online) dat zal plaatsvinden in de week van 19 juni. De datum van indiensttreding wordt voorzien ten vroegste op 1 september.

Contact

Praktische info

Titel
Wetenschappelijk medewerker SW1 (m/v/x) ‒ Labo dendrochronologie
Werkgever
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

Uit alle hoeken van Vlaanderen en Brussel gaven erfgoedinstellingen de voorbije maanden gehoor aan de oproep voor het schenken van ...
Ook voor de (internationale) erfgoedsector brengt de klimaatverandering grote uitdagingen met zich mee. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het ...
Valt er u hier iets op? Goed gezien, hierboven staat een ander logo en er zijn ook andere kleuren. Gisteren ...