Wetenschappelijk assistent voor het Prentenkabinet

Functieomschrijving

Referte: KBR-2018-16

2019 wordt Bruegeljaar in Brussel en in KBR. In het najaar stelt KBR haar bijzondere Bruegelcollectie tentoon in dé Bruegeltentoonstelling van het jaar. Met een vernieuwde tentoonstellingsruimte en -concept mikken we op 100.000 bezoekers in 4 maanden tijd. Deze tentoonstelling wordt de eerste in deze vernieuwde opstelling. Met deze tentoonstelling willen we de bezoekers meenemen in het prentenbedrijf van de 16de eeuw. Ze komen te weten hoe tekeningen van Bruegel tot een prent werden gemaakt en hoe ze verhandeld werden. Daarnaast worden ook het volledige prentenoeuvre en enkele voorbereidende tekeningen van de meester getoond in daarvoor speciaal ontwikkelde vitrines. De prenten worden niet zomaar tentoongesteld, maar nemen je mee in de imaginaire wereld van deze Vlaamse meester. Deze tentoonstelling laat het grote publiek ook kennismaken met de unieke stukken die KBR in haar collectie bezit. Ook het onderzoek dat ernaar gevoerd wordt, wordt toegelicht.

Er is 1 vacante plaats bij het Prentenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek van België. De Koninklijke Bibliotheek van België ligt op de Kunstberg in Brussel en is een van de tien federale wetenschappelijke instellingen. De Koninklijke Bibliotheek is de nationale wetenschappelijke bibliotheek. Ze verzamelt alle Belgische publicaties en speelt een essentiële rol in het vrijwaren van het historisch, wetenschappelijk en literair geheugen van het land. Voorzien in wetenschappelijke informatie evenals een belangrijk en omvangrijk hedendaags en historisch cultureel erfgoed verwerven, bewaren, beheren en valoriseren zijn de absolute basisopdrachten van deze instelling. Meer weten? Bezoek onze website en onze pagina met vacatures.

Je bent co-curator van de tentoonstelling ‘The World of Bruegel in Black and White’ die opent op 15/10/2019:

 • Je werkt mee aan het uitwerken van de scenografie van de tentoonstelling.
 • Je levert (wetenschappelijke) input i.v.m. collectiestukken en bruiklenen.
 • Je schrijft teksten voor de tentoonstellingscatalogus, de tentoonstelling, multimediale toepassingen

Je bent co-curator van de tentoonstelling ‘Printed images in the age of Bruegel’ die opent in BOZAR op 20/02/2019:

 • Je levert input bij de selectie van de stukken
 • Je levert input bij het ontwikkelen van de scenografie in samenwerking met BOZAR

Je werkt mee aan het wetenschappelijk onderzoek FINGERPRINT in samenwerking met je collega’s van de KBR, KULEUVEN en KIKIRPA

Je staat mee in voor de dagelijkse werking van het Prentenkabinet:

 • Je geeft wetenschappelijk advies over de collectie (aan leeszaalbezoekers, collega’s, medewerkers …)
 • Je volgt het aanwinstenbeleid van de dienst op, geeft input en stelt dossiers op

Meer informatie over de functie: Joris Van Grieken, Conservator van het Prentenkabinet Tel.: +32 (0)2 519 58 04, e-mail: joris.vangrieken@kbr.be 

Functieprofiel

Gedragsgerichte competenties:

 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken (zichzelf ontwikkelen).
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega’s (in team werken).
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheden op je te nemen voor de correctheid van ondernomen acties (objectieven behalen).

Technische competenties:

 • Zeer goede kennis van de prentkunst in de 16de eeuw, specifiek Bruegel
 • Zeer goede redactionele vaardigheden, zowel voor het schrijven van wetenschappelijke catalogusteksten als voor het schrijven van toegankelijke teksten voor de tentoonstellingsbezoeker

Niet vereist, wel een troef

 • Basiskennis Frans
 • Specialisatie in de prentkunst van de 16de eeuw
 • Ervaring met bijdrages aan wetenschappelijke publicaties/catalogi
 • Ervaring met het schrijven van Engelstalige artikels/teksten

Deelnemingsvoorwaarden

Diploma

 • Je bent houder van een masterdiploma (of gelijkwaardig) in de kunstwetenschappen.
 • Ervaring 2 jaar ervaring in een wetenschappelijke instelling / onderzoek.
Aanbod

Arbeidsvoorwaarden

 • Je krijgt een voltijdse overeenkomst (38 uur/week) voor 6 maanden vanaf 01/01/2019.
 • Je wordt aangeworven als wetenschappelijk assistent (niveau SW). Uurrooster Van maandag tot vrijdag, 8u06 (waarvan 30 minuten verplichte pauze) te presteren tussen 07.00 en 18.00 uur.
 • Loon - Zonder wetenschappelijke ervaring (weddeschaal SW10): 36 613,99€ (bruto jaarlijks aanvangsloon, geïndexeerd). - Na 2 jaar wetenschappelijke ervaring (weddeschaal SW11): 43 307,59€ (bruto jaarlijks aanvangsloon, geïndexeerd). Salarissimulator: Wat verdien je bij de federale overheid: http://fedweb.belgium.be/nl/verloning_en_voordelen/wedde/calculator

Voordelen

 • Terugbetaling verplaatsingskosten woon-werkverkeer indien gebruik wordt gemaakt van het openbaar vervoer.
 • Mogelijkheid om eventuele overuren te recupereren.
 • Gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (vlakbij het Centraal Station).
 • Mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie.
 • 26 verlofdagen per jaar.

Je vindt alle informatie en voordelen in verband met werken bij de federale overheid op FedWeb (www.fedweb.be), de portaalsite van de federale ambtenaren.

Praktische informatie

De kandidaturen (motivatiebrief en cv) moeten ten laatste op 28/10/2018 via e-mail worden verstuurd naar het adres: hr@kbr.be met vermelding van de referte (KBR-2018-16).

Indien we meer dan 6 kandidaturen ontvangen die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden, dan wordt een eerste selectie van de cv’s gemaakt op basis van de troeven. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor het interview dat plaats heeft op 06/11/2018.

Interview (45 minuten): Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Profiel’) overeenkomen met de functievereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. Je bent geslaagd als je ten minste 60% behaalt.

Contactpersoon om inlichtingen te verkrijgen over de selectieprocedure: Anneleen Wellens HR-assistent Tel. +32 (0)2 519 53 51 E-mail: anneleen.wellens@kbr.be

Na ontvangst van je resultaat voor een selectieproef, kun je binnen de 3 maanden een schriftelijk verslag vragen.

Een vakbondsafgevaardigde mag aanwezig zijn bij elke selectie die de Koninklijke Bibliotheek organiseert. De vakbondsafgevaardigden zijn gebonden door een discretieplicht met betrekking tot vertrouwelijke informatie en documenten.

Kandidaten met een handicap, leerstoornis of ziekte Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kun je:

 • redelijke aanpassingen van de selectieprocedure vragen;
 • advies vragen over de aanpassing van je werkplek.

Praktische info

E-mail
Titel
Wetenschappelijk assistent voor het Prentenkabinet
Werkgever
Koninklijke Bibliotheek van België
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

Kent u hem al, de nieuwe versie van de ErfgoedApp? Op basis van feedback van gebruikers en contentmakers werd de ...
Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...
In de gloednieuwe toolbox 'Erfgoed waarderen' verzamelen we voor u alle informatie die u nodig heeft om een waardering tot ...