Vrijwilliger inhoudelijk onderzoek Collectie GAL

Functieomschrijving

Het Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven (CAVA) draagt samen met zijn erfgoedgemeenschappen zorg voor het culturele geheugen van het vrijzinnig humanisme en de Vrije Universiteit Brussel. Dit geheugen bestaat uit analoge én digitale getuigenissen en uit zowel materieel als immaterieel cultureel erfgoed. Vanuit deze opdracht dragen we bij aan een open en betrokken samenleving. Betrouwbaarheid en een onderzoekende basishouding vormen de grondslag van al onze activiteiten. Als erkende culturele archiefinstelling maken we onze collectie op een actieve manier bekend bij een zo breed mogelijk publiek. Dat willen we ook doen met de ruime collectie aan tekeningen van kunstenaar GAL die zich in ons archief bevindt.

Gerard Alsteens is politiek cartoonist en kunstenaar. De creatieve, kritische en betrokken stem die spreekt uit zijn omvangrijke getekende en ontworpen oeuvre. CAVA digitaliseerde het werk en voorziet de beelden in 2023-2024 van een beschrijving, zodat de meer dan 4000 tekeningen doorzoekbaar worden (o.a. op naam van de afgebeelde personen, op onderwerp, datum enz.). 

Daarom zijn we op zoek naar een aantal vrijwilligers om deze collectie mee te helpen beschrijven.  

Taakomschrijving 

CAVA zoekt enkele vrijwilligers om de collectie tekeningen te voorzien van individuele beschrijvingen.

Deze tekeningen bevinden zich in het tijdsbestek van de jaren 1960 tot heden en behandelen een breed scala aan maatschappelijke thema’s. Daarom zijn we op zoek naar mensen die een ruime maatschappelijke interesse hebben en deze informatie kunnen linken aan beelden uit die tijd.

De beschrijvingen worden opgemaakt door middel van digitale scans van de tekeningen. Er zal een document voorzien worden via Google Drive waarin de beschrijvingen worden genoteerd.

De beschrijvingen zullen ons helpen om de tekeningen van GAL context te geven en biedt op die manier meer mogelijkheden. 

Functieprofiel
 • Je hebt interesse in (hedendaagse) geschiedenis en hebt een drive voor historisch onderzoek;
 • je combineert een brede maatschappelijke interesse vanaf de jaren ’60 tot nu met een systematische en efficiënte werkaanpak;
 • je beschikt over sterke communicatievaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
 • je kan zelfstandig werken;
 • je hebt ervaring met Google Drive of bent bereid hiermee te leren werken;
 • je beschikt over een eigen computer die een internetverbinding heeft.
Aanbod
 • Forfaitaire vergoeding;
 • Verzekering;
 • Je werkt thuis of indien gewenst bij CAVA, Vrije Universiteit Brussel, VUB Main Campus, Pleinlaan 2, 1050 Brussel.
Praktische informatie
 • Stuur je sollicitatiebrief en CV naar nora.chaoui@vub.be 
 • Deadline: 21 april 2024.
 • Gesprekken zullen plaatsvinden op 29 of 30 april. 

Praktische info

Titel
Vrijwilliger inhoudelijk onderzoek Collectie GAL
Werkgever
Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

Op zondag 21 april staat Erfgoeddag in Vlaanderen en Brussel in het teken van ‘Thuis’. Maar wat is dat precies ...
Tijdens een internationale conferentie, meegeorganiseerd door FARO, werden de aanbevelingen gepresenteerd aan beleidsmakers van regionaal, nationaal en Europees niveau.
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. “The past is a strange