Voltijds statutair adviseur museum (curator) A1a-A1b-A2a

Functieomschrijving

Het SteM Sint-Niklaas brengt cultuurgeschiedenis, cartografie en beeldende kunst tot leven op drie unieke museumsites. De museumgroep draagt het kwaliteitslabel ‘erkend museum’ en is ingedeeld als regionale collectiebeherende cultureel erfgoedorganisatie. De musea dragen zorg voor vier Vlaamse topstukken met de zeldzame 16DE eeuwse aard- en hemelglobe van Mercator als absolute blikvangers. Het SteM voert een actief tentoonstellingsbeleid en bereikt met een veelzijdige publiekswerking gemiddeld 25.000 bezoekers per jaar.

Het SteM is momenteel op zoek naar een gemotiveerde adviseur (curator) die wordt tewerkgesteld in de weddeschaal A1a-A1b-A2a.

 • Als adviseur bereid je beslissingen van het college van burgemeester en schepenen voor over alle aspecten van het museumbeleid (basisfuncties en zakelijk beheer).
 • Je verantwoordelijkheid strekt zich uit tot het vervangen van de museumconservator bij afwezigheid.
 • Je voert onderzoeksopdrachten uit over de diverse deelcollecties en met deze kennis op zak ga je aan de slag als curator van tentoonstellingen.
 • Je volgt deze, samen met collega’s van het museumteam, op van de prospectie- tot de productiefase.
 • Je implementeert hierbij het tentoonstellingsplan van het Mercatormuseum en onderhoudt een stevig netwerk met wetenschappelijke instellingen, private partners en erfgoedverenigingen zoals de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas.
 • Als curator is een scherpe pen een van je belangrijkste wapens: de redactie van presentatieteksten (print, audio en video) en tentoonstellingscatalogi wordt je meest in het oog springende opdracht.
 • Ten slotte heb je een stevige vinger in de pap bij de uitbouw van nieuwe museale presentaties in het gerestaureerde Huis Janssens (2021-2023) en het SteM Zwijgershoek (2024-2025). Aantoonbare ervaring in een museumomgeving is een meerwaarde.
Functieprofiel

Op dinsdag 14 juli 2020 voldoe je aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving):

 • je bent tot het wettig verblijf in België en tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten of leerplichtig in België (voor contractueel aanstelling);
 • je bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of van Zwitserland (voor statutaire aanstelling);
 • je bent van onberispelijk gedrag;
 • je geniet de burgerlijke en politieke rechten;
 • je bent lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek -op moment van aanstelling- door de medische dienst verbonden aan het stadsbestuur);
 • je bent in het bezit van een master diploma of gelijkwaardig of je slaagt voor de capaciteitstest niveau master;
 • je slaagt voor de selectieproeven.
Aanbod

Je wordt aangesteld in statutair dienstverband (met proeftijd van 12 maanden). 

De proeftijd wordt verlengd als het totale aantal afwezigheden meer is dan 25 werkdagen (met uitzondering van het jaarlijks vakantieverlof, feestdagen, omstandigheidsverlof en deelname aan vormingsactiviteiten). De proeftijd bedraagt maximaal 2 jaar. Voor de proeftijd afgelopen is, vindt een eindevaluatie plaats.

Het statutaire personeelslid op proef wordt aangesteld in statutair verband op voorwaarde dat het personeelslid:

 1. voldoet aan de algemene voorwaarden die voor de functie van toepassing zijn;
 2. de proeftijd heeft afgesloten met een gunstig resultaat voor de evaluatie.

Troeven:

 • aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en terugbetaling abonnement openbaar vervoer, 
 • aangepaste vorming en een functionele loopbaan;
 • boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio;
 • interessante verlofregeling;
 • relevante ervaring in een soortgelijke functie in de privésector of als zelfstandige kan voor maximum 12 jaar geldelijke anciënniteit worden meegenomen.

Minimum maandloon:

 • met 0 jaar anciënniteit: 3.170,07 euro bruto,
 • met 12 jaar anciënniteit: 4.142,13 euro bruto.
 • Loonsimulatie is mogelijk via wedden@sint-niklaas.be.

Er wordt een wervingsreserve (voltijdse/deeltijdse statutair/contractueel) aangelegd met een geldigheidsduur van 3 jaar en met een bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. Er is geen voorrangsregeling van kracht: de eerst gerangschikte kandidaat wordt aangesteld.

Praktische informatie

Examenprogramma

Je slaagt voor selectieproeven met volgend programma:

 • Deel 1 bestaat uit een schriftelijke proef (eventueel aangevuld met gestandaardiseerde en/of geautomatiseerde selectietools). Deze testen kunnen uit 1 of meerdere onderdelen bestaan.
 • Deel 2 online persoonlijkheidslijsten.
 • Deel 3 bestaat uit een gestructureerd gedragsgericht interview. Hierbij wordt gepeild naar de motivatie en specifieke interesse voor het werkterrein en wordt nagegaan in hoeverre de vaardigheden en/of de ervaring van de kandidaat beantwoorden aan de vooropgestelde competenties en taken.

Voor elk onderdeel moeten de kandidaten 50 % van de punten behalen en moet ten minste de helft van de competenties uit het competentieprofiel worden getest. In totaal moeten de kandidaten gemiddeld 60 % van de punten behalen.

Schrijf je in tot en met dinsdag 14 juli 2020 op www.sint-niklaas.be of mail naar vacatures@sint-niklaas.be of bezorg je inschrijvingsformulier met een kopie van je diploma + cv en motivatiebrief t.a.v. algemeen directeur, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas

Stad en OCMW Sint-Niklaas vinden je kwaliteiten belangrijker dan je leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur of afkomst.

Bekijk de vacature op de website van Stad Sint-Niklaas en download er de infobundel en het inschrijvingsformulier.

Praktische info

Titel
Voltijds statutair adviseur museum (curator) A1a-A1b-A2a
Werkgever
SteM Sint-Niklaas
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

In een gloednieuw online dossier praten de FARO-medewerkers beginnende erfgoedwerkers bij over recente trends en verschuivingen.
Op erfgoedapp.be/tour vindt u sinds kort een handig overzicht van alle tours in de ErfgoedApp. Ging u al op verkenning?
Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...