Voltijds coördinator IOED Berg en Nete

Functieomschrijving

De drie gemeenten Berlaar, Nijlen, Heist-op-den-Berg vormen een coherent landschappelijk geheel rond de benedenloop van de Grote Nete. Verenigd in de projectvereniging Berg en Nete, richtten ze samen met Regionaal Landschap Rivierenland en Erfgoedcel Kempens Karakter een intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED) op om zorg te dragen voor hun onroerend erfgoed. Een IOED ondersteunt de gemeentebesturen in hun onroerend erfgoedbeleid met de focus op het bouwkundig, archeologisch en landschappelijk erfgoed. Met kennis van zaken wensen we het lokale erfgoed te behouden, ontwikkelen en ontsluiten. In dialoog met bewoners, belanghebbenden en deskundige partners brengen we het erfgoed onder de aandacht. Zo creëren we een groot draagvlak voor onroerend erfgoed en stellen we het veilig voor de toekomst. 

Jobomschrijving en takenpakket

 • Hij/zij coördineert gemeentelijke acties rond bouwkundig, archeologisch en landschappelijk erfgoed en ondersteunt de gemeenten inhoudelijk in de uitwerking en implementatie van een eigen onroerenderfgoedbeleid. De coördinator is expert bouwkundig erfgoed.
 • Dankzij de nauwe samenwerking met Erfgoedcel Kempens Karakter en Regionaal Landschap Rivierenland  kan IOED Berg en Nete beroep doen op administratieve ondersteuning en expertise inzake publiekswerking, archeologie en landschappelijk erfgoed. 

De coördinator van de Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst (IOED) Berg en Nete:

 • Maakt de jaaractieplannen op rond onroerend erfgoed, op maat van de streek en op basis van het onroerenderfgoedbeleidsplan IOED Berg en Nete; helpt deze plannen mee te realiseren.
 • Is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de IOED-werking, en volgt de werking zowel financieel als inhoudelijk op.
 • Ontwikkelt afgebakende en gedragen beleidsvisies en leidraden als bouwstenen voor een integraal en geïntegreerd lokaal onroerenderfgoedbeleid, zorgt voor integratie van onroerend erfgoed in andere beleidsdomeinen en beleidsniveaus.
 • Onderneemt acties inzake inventarisatie van onroerend (bouwkundig, landschappelijk, archeologisch) erfgoed voor de regio Berg en Nete i.s.m. de partners (gemeentelijke diensten, Erfgoedcel Kempens Karakter en Regionaal Landschap Rivierenland).
 • Helpt de gemeenten de zichtbaarheid van hun onroerend erfgoed te vergroten en verhoogt het lokaal draagvlak voor het erfgoed van Berg en Nete bij bewoners en bezoekers via publiekswerking, communicatie en sensibilisering rond openstelling i.s.m. de partners (gemeentelijke diensten, Erfgoedcel Kempens Karakter en Regionaal Landschap Rivierenland).
 • Bouwt het erfgoednetwerk verder uit en brengt alle actoren samen (besturen, administraties, eigenaars, beheerders, deskundigen en vrijwilligers); zorgt voor interdisciplinaire kruisbestuiving en coördineert gezamenlijke acties en projecten.
 • Ondersteunt en adviseert de gemeenten bij het implementeren van de beleidsvisies en leidraden in de praktijk.
 • Verleent advies aan gemeenten, middenveldorganisaties en derden m.b.t. onroerend erfgoed en het bestaande erfgoed-instrumentarium.
 • Boort expertise aan van andere actoren in het onroerenderfgoedveld (inwoners, gemeentelijke ambtenaren, regionale en Vlaamse actoren) en stelt deze beschikbaar aan gemeenten en andere betrokkenen.
 • Stimuleert en zoekt nieuwe initiatieven en/of projecten rond onroerend erfgoed.
 •  ...
Functieprofiel

De coördinator beschikt over een universitair diploma in één van de volgende richtingen of een gelijkaardige richting, aangevuld met aantoonbare relevante ervaring/expertise rond bouwkundig onroerend erfgoed: Stedenbouw en ruimtelijke planning, Ingenieurswetenschappen: architectuur of bouwkunde, Architectuur, Monumenten- en landschapszorg, Geschiedenis, Kunstwetenschappen ...

De coördinator beschikt over volgende vaardigheden en kenmerken:

 • Vertrouwdheid met de zorg voor en de ontsluiting van (bouwkundig) onroerend erfgoed.
 • Kennis van de wet en regelgeving inzake onroerend erfgoed en ruimtelijke ordening.
 • Vertrouwdheid met het werken met vrijwilligers.
 • Communicatieve en sociale vaardigheden; in staat zijn zelfstandig overleg te organiseren met de verschillende partners en betrokkenen; mensen kunnen motiveren tot samenwerking; vertrouwd met vrijwilligers.
 • Consequent kunnen handelen conform het onroerenderfgoedbeleidsplan van de IOED en de visie van de betrokken gemeenten.
 • Vertrouwdheid met het ontwikkelen van visies, het vertalen ervan naar concrete acties en projectmatig werken.
 • Zelfstandig en nauwgezet kunnen werken met zin voor verantwoordelijkheid.
 • Teamspeler (niet terugschrikken voor werken met en voor anderen).
 • Vlotte schrijfstijl en kennis van presentatietechnieken.
 • Affiniteit met het erfgoed, de streekidentiteit en het landschap van de gemeenten Berlaar, Nijlen en Heist-op-den-Berg.
 • Bereid tot flexibele werkuren (af en toe avond- of weekendvergaderingen).
 • Goede kennis van PC-toepassingen en GIS-applicatie is een pluspunt.
 • Beschikken over rijbewijs B en eigen wagen.
Aanbod
 • Voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Gunstige verlofregeling, maaltijdcheques, gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer, fietsvergoeding, vergoeding dienstverplaatsingen met eigen wagen, GSM-abonnement, 2de pensioenpijler.
 • Verloning volgens barema A1a-A1b zoals beschreven in de rechtspositieregeling van de gemeente Herentals (met eventueel opname relevante anciënniteit).
 • Afwisselende job met ruimte voor eigen inbreng in een dynamische werkomgeving.
 • Je beschikt over een vaste werkplek in de kantoren van Erfgoedcel Kempens Karakter.
 • Standplaats: Kasteel Le Paige, Nederrij 135, 2200 Herentals als vaste uitvalsbasis met regelmatige rotatie van werkplek in het werkingsgebied van IOED Berg en Nete (Berlaar, Nijlen en Heist-op-den-Berg) en bij Regionaal Landschap Rivierenland (Mechelen).
Praktische informatie

Kandidaten sturen een mail ten laatste op 15 maart 2020 naar info@bergennete.be, met als onderwerp 'sollicitatie coördinator’, en volgende documenten in bijlage:
 'IOED_familienaam_voornaam_cv' en ‘IOED_familienaam_voornaam_motivatiebrief'.

Na een selectie op basis van cv en motivatiebrief ontvangen de gekozen kandidaten via mail een uitnodiging voor de mondelinge selectieproef met thuisopdracht. De selectieproeven gaan door op woensdag 25 maart. Tot slot volgt een psychotechnische proef voor definitieve aanwerving.

U kunt rekenen op een vlotte en discrete behandeling van uw kandidatuur.

Meer informatie nodig? Contacteer Jozefien Feyaerts (IOED Berg en Nete – 0496 49 05 87).

Praktische info

Titel
Voltijds coördinator IOED Berg en Nete
Werkgever
Projectvereniging Berg en Nete
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...
In een gloednieuw online dossier praten de FARO-medewerkers beginnende erfgoedwerkers bij over recente trends en verschuivingen.
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal