Vierjarige beurs om een doctoraat te maken in de erfgoedstudies

Functieomschrijving

Het Departement Erfgoed van de Faculteit Ontwerpwetenschappen zoekt een veelbelovend talent voor een voltijdse doctoraatsbeurs in het domein monumenten- en landschapszorg / erfgoedstudies.

Jouw opdracht

 • Aansluitend op de speerpunten ‘Grootstad, geschiedenis en hedendaags beleid’ en ‘Ecologie en duurzame ontwikkeling’ van de Universiteit Antwerpen en de Onderzoeksgroep Erfgoed & Duurzaamheid bereid je een doctoraal proefschrift voor rond de duurzame ontwikkeling van een erfgoednetwerk.
 • De voor te dragen casus behelst een thematisch en/of geografisch netwerk van onroerende, landschappelijke, archeologische en/of bouwkundige erfgoedobjecten in de Lage Landen.
 • Je onderzoekt deze casus vanuit een geïntegreerde, contextuele en systemische benadering: welk erfgoed (onroerend, roerend en/of immaterieel) met welke betekenissen en waarden komt hierin voor? Welke mogelijke actoren en interacties dienen zich aan?
 • Uit comparatief onderzoek naar de werking van (inter)nationale erfgoednetwerken verwerf je inzicht in de wijze waarop wordt omgegaan met het concept duurzame ontwikkeling in erfgoedbeheer en -beleid.
 • Kaderend binnen het gekozen netwerk en de betrokken systemen: welke concepten, methoden en instrumenten zet je in om tot een verbonden, ontwikkelingsgerichte en duurzame erfgoedzorg te komen?
 • Je publiceert wetenschappelijke artikels die verband houden met het domein en de casus waarop de aanstelling gebeurt.
 • Je neemt beperkte taken van onderwijs- en onderzoeksondersteuning op binnen het departement.
Functieprofiel
 • Je bezit een diploma van Master in Conservatie-Restauratie, Monumenten- en Landschapszorg, Erfgoedstudies of aanverwante erfgoeddisciplines. Ook laatstejaarsstudenten kunnen zich kandidaat stellen.
 • Je kan uitstekende studieresultaten voorleggen: een kandidaat met het relevante basisdiploma van de 2de cyclus behaalde tenminste de vermelding "onderscheiding" (of een gelijkwaardige vermelding). Een graadvermelding voor het basisdiploma van de 1ste cyclus strekt tot aanbeveling.
 • Je bent vertrouwd met het (onderzoek naar) waardegedreven beheer en ontwikkeling van erfgoed, in de Lage Landen en daarbuiten.
 • Je legt in je onderwijs de juiste accenten die passen binnen de visie op onderwijs van de Universiteit Antwerpen.
 • Je onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij de beleidslijnen van de universiteit.
 • Je bent kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht.
 • Je leest en schrijft vlot wetenschappelijk Engels.
Aanbod
 • Een doctoraatsbeurs voor een periode van twee jaar, eenmaal hernieuwbaar met twee jaar na positieve evaluatie;
 • de begindatum van de beurs is 1 oktober 2018;
 • een bruto beursbedrag dat varieert van € 2.324,20 tot € 2.469,08;
 • een dynamische en stimulerende onderzoeksomgeving.
Praktische informatie

Hoe solliciteren?

 • Je kan alleen online solliciteren, en dat tot uiterlijk 6 mei 2018. Je kandidatuur is vergezeld van een motivatiebrief en een onderzoeksplan dat de casus voorstelt en jouw wetenschappelijke aanpak ervan illustreert (min. 1 en max. 3 A4).
 • Er gebeurt een preselectie op basis van de ingediende kandidaturen. De verdere selectieprocedure is functiegericht en wordt door de selectiecommissie vastgesteld.
 • De interviews van de door een selectiecommissie gepreselecteerde kandidaten zullen plaatsvinden op 22 mei 2018 in de voormiddag.
 • Voor informatie over het invullen van het sollicitatieformulier kan je contact opnemen met vacatures@uantwerpen.be.
 • Met inhoudelijke vragen over de functie kan je terecht bij dr. Katrien Hebbelinck (katrien.hebbelinck@uantwerpen.be) van het Departement Erfgoed.

De Universiteit Antwerpen is een gezinsvriendelijke organisatie, met aandacht voor gelijke kansen en diversiteit. Ons HR-beleid voor onderzoekers werd door de Europese Commissie bekroond met het kwaliteitslabel HR Excellence in research.

We steunen het initiatief Science4Refugees en moedigen asielzoekers en vluchtelingen met een wetenschappelijk profiel aan om te solliciteren bij de Universiteit Antwerpen.

Praktische info

Titel
Vierjarige beurs om een doctoraat te maken in de erfgoedstudies
Werkgever
Universiteit Antwerpen
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

Hebt u een wandeling, fietstocht of knooppuntenroute met heel wat erfgoed onderweg? Wilt u oude foto's tonen, interessante verhalen vertellen ...
Participatie. De term duikt de laatste jaren om de haverklap op in het maatschappelijk debat. Ook in het erfgoedveld. Maar ...
Een jaar lang wordt de diversiteit en rijkdom van alle soorten erfgoed in Europa gevierd. Ook in Vlaanderen beweegt er ...