Verantwoordelijke externe communicatie en contacten met de pers

Functieomschrijving

Het Museum van Elsene behoort tot de belangrijkste musea van Brussel. De collectie, die hoofdzakelijk bestaat uit schilderijen, tekeningen en beeldhouwwerken, maar die ook affiches en foto’s telt, bevat ettelijke grote meesterwerken die het museum een internationale faam hebben bezorgd. De belangrijkste stromingen uit de Belgische en Europese kunst zijn erin vertegenwoordigd, vanaf de oude tot de actuele kunst. Met zijn originele en prestigieuze tijdelijke tentoonstellingen en zijn rijke culturele aanbod richt het zich tot een zeer ruim publiek. Het momenteel voor uitbreiding en renovatie gesloten Museum van Elsene werkt aan een grootschalig, op het publiek gefocust overgangsproject (‘Museum in Progress’), waarbij de heropening in 2024 actief wordt voorbereid.

Als verantwoordelijke voor de externe communicatie en de contacten met de pers staat u in voor de uitwerking van de communicatiestrategie en dient u de vele projecten en evenementen van het museum aan te kaarten en te promoten bij onze diverse doelgroepen (het grote publiek, de Belgische en internationale pers…). U staat ook in voor de concrete toepassing ervan (redactie van berichten en mededelingen, ontwikkeling van promotiekanalen, verspreiding van content, opvolging van de contacten met de pers…). De communicatie met publiek en pers heeft onder meer als doel een grotere uitstraling te geven aan de museumprojecten, het publiek te bereiken en te diversifiëren en meer algemeen het positieve imago van het museum te verrijken en in stand te houden.

Uw belangrijkste taken

Ontwikkeling van een algemene communicatiestrategie en van gerichte strategische plannen per project (tentoonstellingen, focusevenementen…) 

 • U analyseert de behoeften, eisen en mogelijkheden in het kader van uw functie;
 • U ontwikkelt/verbetert de visuele identiteit van het museum (branding/marketingstrategie), waarbij u zowel het inhoudelijke als het grafische aspect in acht neemt en toeziet op de handhaving en de coherentie ervan;
 • U ontwerpt/definieert en ontwikkelt algemene en doelgerichte communicatieplannen, waarbij u ad-hoc-middelen inzet volgens het museumplan en in overeenstemming met de doelstellingen;
 • U ontwikkelt nieuwe communicatieprojecten (ad hoc-strategieën aangepast aan doelgerichte projecten en/of evenementen);
 • U zorgt voor de interne en externe synergieën nodig om de doelstellingen te verwezenlijken, en in het bijzonder voor de samenwerkingsverbanden met culturele en mediapartners;
 • Als projectverantwoordelijke anticipeert u op risico's, brengt u de betrokken partijen bijeen, heeft u tot de afloop en evaluatie van het project de leiding over de diverse fasen en zorgt u voor de bijsturing ervan.

Operationele ontwikkeling van de communicatiestrategie

 • U ontwikkelt en beheert de verschillende communicatiemiddelen (papier, web, contacten enz.) van de dienst: ontwerp - uitwerking - updates – evaluatie... en zorgt voor een efficiënte verspreiding van deze middelen;
 • U staat in voor het goede beheer van de budgetten;
 • U plant, reserveert en controleert de (algemene of projectgebonden) promotiecampagnes (van bv. de tentoonstellingen): spotjes, reclameberichten enz.;;
 • U bedenkt, ontwikkelt en implementeert de communicatiestrategie bij onze mediapartners en institutionele partners: onderhandelingen, redactionele follow-ups, zichtbaarheid, wedstrijden…;
 • U evalueert de resultaten en de relevantie van de aangewende communicatiecampagnes en -instrumenten (persoverzichten, statistieken, bestaande studies...).

Ontwikkeling van de digitale communicatie (sociale netwerken, nieuwsbrieven…)

 • U staat in voor de digitale communicatiestrategie van het museum, die u beheert en toepast;
 • U zorgt voor de zichtbaarheid, de animatie en de interactie met de bezoekers/gemeenschappen op de sociale netwerken en de digitale kanalen: (mailings, nieuwsbrieven…), Voorts staat u in voor het opstellen van relevante berichten in overeenstemming met de redactionele lijn van het museum;
 • U volgt de digitale activiteit en de actuele ontwikkelingen in de Belgische en internationale culturele instellingen en musea.

Actieve instandhouding en ontwikkeling van de contacten met de pers

 • U bent verantwoordelijk voor de strategie inzake de relaties en contacten met de pers, al dan niet met steun van een externe dienst;
 • U beheert de persbestanden en vult die aan;
 • U onderhoudt actieve, persoonlijke banden met de pers (via persoonlijke contacten, persconferenties, antwoorden op vragen van journalisten…);
 • U verstrekt de journalisten de benodigde informatie voor hun redactionele werk (persberichten en persmappen, HD-materiaal, bijkomende inlichtingen…);
 • U schrijft en verspreidt de persberichten en persmappen van het museum
 • U reageert op binnenkomende vragen: bezoeken, interviews, reportages, visuals, documentatie…;
 • U voert kwantitatieve en kwalitatieve analyses uit van de berichtgeving in de pers

Ontwikkeling van mediapartnerships

 • U ontwerpt, ontwikkelt en zet mediapartnerships op stapel in overeenstemming met het museale project, de begroting, het beoogde imago en het programma van het museum.

Beheer van de website

 • U werkt mee aan de ontwikkeling en het beheer van de museumwebsite en zijn updates, onder meer door content te schrijven en online te zetten;
 • U bent verantwoordelijk voor de follow-up: updates van de inhoud, beheer en evaluatie van de website.

Administratie

 • In overeenstemming met het specifieke administratieve kader van de dienst werkt u mee aan zijn taken, opdrachten en doelstellingen: samenwerking met het secretariaat voor de voorbereiding en het schrijven van de administratieve documenten (verslagen aan het College, beraadslagingen aan de Raad, notulen van de vergaderingen…);
 • U bereidt de dossiers voor die worden ingediend bij het Schepencollege, de Raad, de toezichthouder of de subsidiërende instanties, en u volgt deze dossiers indien nodig op;
 • U schrijft administratieve documenten (verslagen, beraadslagingen, notulen van vergaderingen...);
 • U volgt de relaties op met onze externe dienstverleners (grafisch ontwerpers, media, website, drukwerk, enz.): briefings, follow-ups…
Functieprofiel
 • U bezit een Master (op het vlak van de communicatie)die wordt erkend door NARIC Vlaanderen of door de Fédération Wallonie – Bruxelles (gelieve desgevallend bij uw sollicitatie een kopie toe te voegen van het gelijkwaardigheidsattest van uw diploma) of een ander Masterdiploma en u hebt relevante ervaring in een verantwoordelijke functie in de culturele communicatie;
 • U hebt minstens 3 jaar ervaring in cultureel projectmanagement - ervaring met musea is een pre;
 • U hebt een goede kennis van de Brusselse, nationale en internationale cultuur- en museumsector en u hebt een passie voor cultuur en kunst;
 • U bezit nuttige ervaring op het vlak van de communicatie en beschikt over een gedegen kennis van communicatietechnieken, waaronder digitale communicatie (community management);
 • U bent vertrouwd met web content editing tools en sociale netwerken;
 • U hebt een goede beheersing van kantoorautomatiseringstools (Microsoft Office Suite) en de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën;
 • U beschikt over uitstekende schrijf-, spellings- en spreekvaardigheden;
 • U bent tweetalig Frans-Nederlands en hebt een actieve kennis van het Engels;
 • U communiceert gemakkelijk en kunt zich aanpassen aan de verschillende doelgroepen;
 • U bent in staat goed samen te werken met (interne en externe) contactpersonen;
 • U hebt een open, dynamische en proactieve persoonlijkheid;
 • U bent georganiseerd, plichtsbewust, creatief en autonoom.
Aanbod
 • Een aangename werkomgeving, waar respect heerst voor het evenwicht tussen het privéleven en het beroepsleven. Een enthousiasmerende werksfeer binnen een dynamisch team;
 • Vervangingscontract (mogelijke evolutie naar een contract van onbepaalde duur);
 • Voltijds (37.30 u/week);
 • 31 vakantiedagen per jaar;
 • Telewerken (1 dag/week);
 • Opleidingsmogelijkheden;
 • Gratis abonnement (NMBS / STIB / TEC / DE LIJN);
 • Premies voor voetgangers/ fietsers;
 • Maaltijdcheques (8 € per geleverde werkdag);
 • Ondernemingsrestaurant met maaltijden tegen democratische prijzen; 
 • Minimumsalaris: € 3.309,43 (bruto maandloon) waaraan een financiële beloning kan worden toegevoegd indien u reeds beroepservaring hebt;
 • Mogelijkheid om een tweetaligheidspremie toe te voegen (€ 251,89 bruto/maand).
Praktische informatie
 • Solliciteer online tot en met 2 oktober 2022.
 • Locatie: Gemeente Elsene - Museum van Elsene
 • Voor meer informatie: bel Christophe Lepage, 02 515 61 50

Praktische info

E-mail
Titel
Verantwoordelijke externe communicatie en contacten met de pers
Werkgever
Museum van Elsene
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

De Bijzondere Algemene Vergadering van ICOM in Praag keurde de nieuwe museumdefinitie goed. Daarmee komt een einde aan een intensief ...
Doe zoals Anneleen van Lommel van Erfgoed Noorderkempen en deel uw lesidee via Erfgoedwijs.be, een deelsite van KlasCement. Hoe? Op ...
In 2023 richt Erfgoeddag de schijnwerpers op onze mededieren. Van vleermuis, werkpaard en schoothond tot en met de grote boze wolf, de