Verantwoordelijke bewaking / strategisch leidinggevende

Functieomschrijving

Mu.ZEE is hét toonaangevend museum voor moderne en hedendaagse kunst uit België van 1880 tot vandaag. De collectie is samengesteld uit de voormalige collecties van de stad Oostende en van de provincie West-Vlaanderen (in 2018 overgedragen aan de Vlaamse Gemeenschap) en uit een eigen collectie die werd verworven sinds 2010.

Mu.ZEE toont, verzamelt, beheert, digitaliseert en bestudeert deze unieke collectie Belgische kunst, en focust hierbij op het werk van onder meer James Ensor en zijn tijdgenoten, Léon Spilliaert, Constant Permeke en bij uitbreiding de Belgische avant-garde. Mu.ZEE volgt de meest recente maatschappelijke ontwikkelingen en de daar mee gepaard gaande artistieke reflecties. Mu.ZEE is dan ook sterk genetwerkt.

Naast het kunstmuseum in Oostende maakt het Permekemuseum in Jabbeke eveneens deel uit van Mu.ZEE vzw. Een speciale aandacht gaat dan ook uit naar de betekenis en de functie van het monografisch museum.

Mu.ZEE draagt gelijke kansen en diversiteit hoog in het vaandel. Je wordt geselecteerd op basis van competenties. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

Op dit ogenblik zoekt Mu.ZEE: verantwoordelijke bewaking / strategisch leidinggevende. Voltijds - onbepaalde duur - niveau B

 • Je bent verantwoordelijk voor de interne bewakingsdienst en geeft leiding aan een team van een 15- tal bewakingsagenten en onthaalmedewerkers (museumshop, kassa), je coacht en motiveert hen. Je zorgt voor een evenwichtige inzet van het personeel rekening houdend met de activiteiten en de bezoekers in het museum en je maakt hiervoor de planning op.
 • Samen met de bewakingsagenten sta je in voor het toezicht op de veiligheid van de museumobjecten, het gebouw en de bezoekers. Je organiseert jaarlijkse evacuatie- en brandoefeningen en werkt mee aan calamiteitenplannen. Samen met de onthaalmedewerkers sta je in voor een publieksvriendelijk onthaal en een aangenaam bezoek aan het museum en de museumshop.
 • Als teamleider ben je de drijvende kracht van een team dat dag in, dag uit kwaliteitsvolle service verleent aan de museumbezoekers en graag zorg draagt voor de museumcollectie en tijdelijke tentoonstellingen.
Functieprofiel
 • Je bent medisch geschikt voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende welzijn van de werknemers op het werk.
 • Je hebt een blanco strafregister en kan dit bewijzen door een uittreksel uit het strafregister attest art. 596.1 voor te leggen dat maximum 6 maand oud is bij aanwerving.
 • Je bent in het bezit van een bekwaamheidsattest strategisch leidinggevende (=vroegere leidinggevende A in de bewaking + bijscholing nieuwe wet).
 • Ervaring als leidinggevende is een pluspunt.
 • Je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de eigenheid van de functie en je geniet de burgerlijke en politieke rechten, dit betekent ook voldoen aan de persoonsvoorwaarden bepaald in art 61 van de Wet Private Veiligheid van 2 okt 2017.
 • Inschrijven voor de selectie betekent dat jij je akkoord verklaart voor het voeren van een veiligheidsonderzoek met het oog op het behalen van de identificatiekaart uitvoerende bewaking, voor het geval er ingesprongen moet worden bij het team door onverwachte afwezigheden of bijzonder drukke dagen.
 • Je hebt bij voorkeur een opleiding op het niveau van bachelor (graduaat) gevolgd of gelijkwaardig door werkervaring.

Kennis

 • Je hebt kennis van de wetgeving op de private veiligheid en je weet hoe de bewakingssector en andere sectoren binnen de private veiligheid georganiseerd zijn.
 • Je kent de aansprakelijkheid van de organisatie die je leidt ten overstaan van je opdrachtgevers en medewerkers.
 • Je kent de belangrijkste grondrechten en hebt kennis van de daaruit voortvloeiende regelgeving waarmee de bewakingssector te maken heeft.
 • Je kent de basisprincipes van een veiligheids- en risicoanalyse.
 • Je beschikt over algemene kennis omtrent leidinggeven.
 • Je hebt ICT kennis en kan goed overweg met Word en Excel.

Vaardigheden

 • Je kan omgaan met de dilemma’s waarmee je als leidinggevende in de bewakingssector te maken krijgt. Je kan deze op een integere en ethische wijze oplossen met respect voor diversiteit, individuele rechten en vrijheden.
 • Je kan nieuwe regelgeving en wetgeving rond private veiligheid interpreteren en toepassen binnen de museale context.
 • Je bent een echte people manager.
 • Je werkt efficiënt en resultaatgericht.
 • Je kan goed omgaan met collega’s, externe partners, klanten, leveranciers en bezoekers.
 • Je kan goed een team leiden en weet helder en duidelijk te communiceren en te rapporteren.
 • Je kan goed organiseren en plannen.
 • Je bent communicatief vaardig, handelt assertief en besluitvaardig.
 • Je stelt je klantgericht en probleemoplossend op.

Attitude

 • Integriteit en vertrouwelijkheid.
 • Verantwoordelijkheidszin, betrouwbaarheid en groot gevoel voor veiligheid op alle vlakken.
 • Engagement: sterke betrokkenheid bij het werk en de organisatie.
 • Flexibiliteit naar taken en werkomstandigheden, je werkt volgens de openingsuren van het museum maar bent als leidinggevende goed bereikbaar.
 • Klantvriendelijke houding.
 • Bereid om bijkomende vorming te volgen.
Aanbod
 • Mu.ZEE vzw biedt je een bijzonder fijne en positieve werkomgeving aan, waar je een regelmatig werkritme zal hebben en dit binnen een maatschappelijk relevante context.
 • Mu.ZEE vzw biedt een voltijdse tewerkstelling in een contract onbepaalde duur met een verloning op B niveau, die minimaal beantwoordt aan de afspraken in het Paritair Comité van de socio-culturele sector (PC 329.01). Het jaarlijks salaris (geïndexeerd) gaat van 30.721,34 euro tot 41.464,93 euro (salarisschaal B1), afhankelijk van de voorgelegde anciënniteit.
 • Bij je aanwerving gaan we op basis van tewerkstellingsattesten na hoeveel jaar relevante ervaring (en schaalanciënniteit bij overheden) je in eerdere gelijkaardige functies hebt opgebouwd. Die ervaring wordt meegenomen in de berekening van je brutosalaris.
 • Daarnaast biedt Mu.ZEE maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, vergoeding woon- werkverkeer, terugbetaling fietsverkeer.
Praktische informatie

Stuur je gemotiveerd schrijven, curriculum vitae (bij voorkeur met referenties) en kopie van de vereiste attesten naar vacatures@muzee.be ten laatste op 30 januari 2022.

Het selectieprogramma zal bestaan uit:

 • Eliminerende selectie op motivatiebrief en curriculum vitae
 • Eliminerende schriftelijke en mondelinge proef, voorzien op 11 februari 2022
 • Assessment (datum in overleg te bepalen)

Vereiste attesten zijn:

 • Origineel uittreksel strafregister (niet ouder dan 6 maanden op datum aanvraag)
 • Bekwaamheidsattest Strategisch Leidinggevende
 • Document ‘instemming onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden'

Praktische info

Titel
Verantwoordelijke bewaking / strategisch leidinggevende
Werkgever
Mu.ZEE
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. “The past is a strange
FARO lanceert in de Apple App Store en in Google Play een nieuwe update van de ErfgoedApp. Deze update brengt ...
Hebt u een vraag over uw dagelijkse erfgoedpraktijk? Het antwoord vindt u in FARO’s Erfgoedwijzer. Daarin wijzen we u de ...