Transitiemanager

Functieomschrijving

Krijg je het warm van de combinatie sport en erfgoed? Ben je ondernemend en gedreven? Breng jij Sportimonium met je kwaliteiten als transitiemanager naar haar nieuwe gedaante?

Sportimonium, hét sportmuseum van Vlaanderen, staat na 20 jaar voor een fundamentele make-over. De eerste stappen zijn gezet: er is een collectie, er is een plan, er komt een bijna volledig nieuw team. Om de transitie waar te maken zijn we op zoek naar twee sleutelfiguren: een conservator (inhoudelijk profiel) en een transitiemanager (zakelijk-organisatorisch profiel). Samen zetten jullie Sportimonium op de rails richting een verfrissende 2.0 en 3.0-versie. Nadien vormen jullie het directieduo dat instaat voor de exploitatie all-in van Sportimonium. Jullie staan garant voor de ontwikkeling, bewaking en uitvoering van de visie en strategie van Sportimonium VZW binnen de uitgetekende kaders.

Als transitiemanager ben je de zakelijk-organisatorische spilfiguur, coördinator en bezieler van Sportimonium. Je focus ligt op een stapsgewijze vernieuwende doorstart van Sportimonium, maar verliest ook de dagelijkse exploitatie niet uit het oog. Je zorgt voor prospectie, planning, coördinatie én realisatie van de gefaseerde heropstart en make-over van Sportimonium, in lijn met de daarvoor uitgezette visie en strategie. Je zet zelf mee de schouders onder het verder uittekenen en concretiseren van die visie en strategie. Je toont sterk leiderschap in de daarbij horende processen en trajecten. Jouw takencluster is veelomvattend en situeert zich vooral op het hele zakelijk-organisatorische niveau. Je focust op de facilitering en stapsgewijze doorontwikkeling van de werking richting een hernieuwd Sportimonium, m.i.v. de digitale dimensie ervan. Je staat hierbij onder meer in voor:

 • het financieel beheer en financieel beleid all-in
 • de partner- en fondsenwerving (m.i.v. de subsidiëring, eigen inkomsten en aanvullende financiering)
 • het beheer all-in van de huidige en toekomstige infrastructuur en logistiek (m.i.v. de daarvoor nodige ontwikkelingen en investeringen)
 • het personeelsbeleid (m.i.v. het heractiveren van de vrijwilligerswerking)
 • de marketing en het onthaal (beide in brede zin)
 • de communicatie en public relations,
 • de evoluerende governance van de organisatie en de ondersteuning ervan
 • de dagelijkse exploitatie
 • het stakeholder management

Een bijzondere focus ligt op het verkennen, voorbereiden en coördinerend realiseren van een hernieuwd Sportimonium op een nieuwe locatie. Je genereert daarvoor de nodige relevante partnerships en middelen. Je coördineert de conceptontwikkeling in direct overleg en samenwerking met de conservator.

Je hebt een klein maar fijn team aan je zijde, dat meegroeit met de ambities van Sportimonium op korte (2.0) en middellange (3.0) termijn). Je rapporteert aan het bestuursorgaan, indirect ook aan de betrokken Vlaamse administraties (Sport Vlaanderen en Cultuur, Jeugd en Media)

Functieprofiel
 • Je bent een kei in het coachend en motiverend aansturen van medewerkers en partners in de richting van de beoogde resultaten.
 • Je bent planmatig sterk en coördinerend efficiënt.
 • Je neemt initiatief en verantwoordelijkheid, bent flexibel en loyaal, stressbestendig en nauwkeurig, diplomatisch en kordaat tegelijk.
 • Je hebt bewezen ervaring in hiervoor relevante managementfuncties en bent sterk in strategisch denken en werken.
 • Uiteraard heb je een groot hart voor sport, sporterfgoed en cultuur en ben je bij voorkeur ook vertrouwd met de desbetreffende netwerken.
 • Vele andere managementkwaliteiten van belang voor deze functie, zijn je niet vreemd en we vernemen graag meer details hierover tijdens de verdere selectieprocedure.

Specifieke vereisten

 • Minimaal 5 jaar relevante en aantoonbare ervaring
 • Een voor deze functie relevant masterdiploma (of gelijkwaardig)
 • Talenkennis (Nederlands, Engels, Frans) en schrijfkwaliteiten 
 • Relevante zakelijke, technische, logistieke en digitale kennis en/of ervaring
 • In het bezit van een rijbewijs B
Aanbod
 • Voltijds contract van onbepaalde duur
 • Verloning in graad volgens paritair comité 329.01 , groepsverzekering, vergoeding woon-werkverkeer
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
 • Standplaats zeker t/m 2028: Sport Vlaanderen domein Hofstade, Trianondreef 19, Hofstade/Zemst
Praktische informatie

Heb je belangstelling voor deze functie, stuur dan jouw motivatiebrief en curriculum vitae t.a.v. Bart Vanreusel, voorzitter Sportimonium vzw via bart.vanreusel@kuleuven.be.

Voor meer informatie over deze vacature kan je eveneens bij Bart Vanreusel terecht op hetzelfde mailadres of via 0478 24 00 18.

We voorzien een preselectie op basis van de toegestuurde kandidaturen. Een beperkte selectie kandidaten wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een korte selectieprocedure.

Sportimonium waardeert diversiteit, ook in haar personeelsbeleid. We selecteren kandidaten op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden. We doen dit ongeacht geslacht, gender, leeftijd, handicap, achtergrond , nationaliteit of levensbeschouwing.

Praktische info

Titel
Transitiemanager
Werkgever
Sportimonium
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

Welke contacten bestaan er tussen Vlaamse en Britse cultureel-erfgoedorganisaties? Welke impact heeft de Brexit op die contacten? En welke uitdagingen ...
De website online-hulpapps.be biedt een (groeiend) overzicht van zinvolle apps en websites voor welzijn en geestelijke gezondheid. Sinds kort is ...
De Bijzondere Algemene Vergadering van ICOM in Praag keurde de nieuwe museumdefinitie goed. Daarmee komt een einde aan een intensief ...